Kinh Tế

Lập Thạch: Nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Hai, 15/11/2021

Công tác đấu thầu được chú trọng, nỗ lực tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng gắn với giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; rà soát, phân bổ vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, kéo dài… Đó là những biện pháp đã và đang được huyện Lập Thạch tích cực triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và những năm tiếp theo.

Đẩy mạnh GPMB là một trong những giải pháp được huyện Lập Thạch đặt ra để hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư công năm 2022. Ảnh: Nguyễn Khánh

Tính đến hết tháng 10/2021, huyện Lập Thạch đã giải ngân được 225.846 triệu đồng, đạt 60% so với kế hoạch vốn do huyện quản lý; giải ngân 27.507 triệu đồng, đạt 69% kế hoạch nguồn vốn tỉnh giao; đã giải ngân 59.263 triệu đồng, đạt 88% kế hoạch đối với nguồn vốn do xã quản lý. Ước hết năm 2021 vốn được giao sẽ giải ngân hết, đạt 100% kế hoạch giao.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và những năm tiếp theo, huyện Lập Thạch đã chỉ đạo việc rà soát, phân bổ vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, kéo dài; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công.

Trong năm 2021, Lập Thạch có 22 công trình dự kiến khởi công mới (không bao gồm công trình cấp xã làm chủ đầu tư), tính đến hết tháng 10/2021 đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 13 dự án với tổng giá gói thầu được duyệt là hơn 383 tỷ đồng. Thực hiện phê duyệt quyết toán cho 9 dự án với giá trị quyết toán hơn 71 tỷ đồng…

Năm 2022, huyện Lập Thạch có tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công là 190.224 triệu đồng, bao gồm vốn ngân sách địa phương (ngân sách huyện) 190.224 triệu đồng; vốn tập trung là 130.224 triệu đồng; nguồn thu từ đất 60 tỷ đồng.

Để hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư công năm 2022 đề ra, thời gian tới, UBND huyện tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư được giao, chỉ khởi công công trình khi có nguồn vốn đảm bảo; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm; đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành…

Rà soát, củng cố bộ máy, tăng cường năng lực đảm bảo nhiệm vụ thực hiện công tác GPMB; tăng cường công tác thanh tra và kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng theo quy định nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí...

Thiệu Vũ

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: