Kinh Tế

Huyện Vĩnh Tường: Đầu tư gần 11,7 tỷ tư lắp đặt thiết bị thể dục-thể thao ngoài trời

Thứ Tư, 10/11/2021

Thực hiện Nghị quyết số 04 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị thể dục-thể thao (TDTT) ngoài trời cho Trung tâm văn hóa-Thể thao các xã, thị trấn; các khu thể thao, tổ dân phố trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, UBND huyện Vĩnh Tường đã xây dựng kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ theo nghị quyết của HĐND tỉnh.

Nhà văn hóa thôn Phúc Lập Trong, xã Tam Phúc là một trong những địa điểm được lắp đặt thiết bị TDTT ngoài trời phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân

Theo kế hoạch, huyện Vĩnh Tường sẽ triển khai lắp đặt thiết bị TDTT ở 71 địa điểm tại 15/28 xã, thị trấn trên địa bàn; trong đó, có 7 trung tâm văn hóa cấp xã và 64 nhà văn hóa thôn.

Tổng kinh phí đầu tư lắp đặt thiết bị TDTT ngoài trời ước tính 11,664 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 8,940 tỷ đồng, ngân sách huyện hỗ trợ 1,788 tỷ đồng, ngân sách xã hỗ trợ 936 triệu đồng.

UBND tỉnh giao UBND huyện chỉ đạo hỗ trợ nguồn kinh phí của tỉnh và của huyện cho các xã, thị trấn; UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư mua sắm thiết bị TDTT đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hiện hành.

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan giám sát, hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện các bước thủ tục pháp lý có liên quan đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Dự kiến đến hết năm 2021, huyện Vĩnh Tường sẽ hoàn thành việc lắp đặt các thiết bị TDTT ngoài trời tại các điểm đã được khảo sát, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Tin, ảnh: Thảo MyTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: