Kinh Tế

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG Ở SÔNG LÔ

Thứ Ba, 09/11/2021

Ngay từ đầu năm, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid- 19, nhưng huyện Sông Lô vẫn luôn chú trọng công tác quản lý chất lượng các công trình hạ tầng trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành để quyết toán và bàn giao đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn.

Đường trục thị trấn Tam Sơn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế. Ảnh: Chu Kiều

Từ năm 2020 đến nay, dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn, nhưng huyện Sông Lô vẫn tập trung triển khai có hiệu quả nhiều công trình trọng điểm.

Cùng với nguồn vốn khai thác hợp pháp của các địa phương trong huyện, công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tiếp tục được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ thiết thực đời sống nhân dân trong huyện.

Do vốn ít, việc đầu tư được huyện chỉ đạo chặt chẽ ở tất cả các khâu, nhằm đảm bảo vốn đầu tư không lãng phí mà hiệu quả. Vốn được bố trí cho các công trình đã quyết toán, hoàn thành chưa quyết toán, dở dang, không dàn trải vào các công trình mới nên các nhà thầu có điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo đúng thời gian và không đội vốn.

Để các dự án triển khai thuận lợi, đúng tiến độ, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng (QLDAĐT&XD) huyện đã phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư của dự án để cắm mốc quy hoạch, rà soát phân loại và làm thủ tục trình cấp thẩm định phê duyệt, quyết toán khi dự án hoàn thành.

Tăng cường công tác lựa chọn nhà thầu có năng lực tham gia đấu thầu; tập trung đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình.

Thường xuyên rà soát quy hoạch xây dựng quá hạn, không còn phù hợp để tham mưu UBND huyện có giải pháp xử lý hiệu quả.

Thực hiện tốt công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ các dự án, cung cấp thông tin quy hoạch theo quy định của nhà nước để cán bộ, nhân dân được biết. Quá trình thực hiện đầu tư xây dựng bổ sung các quy định về công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, cấp phép xây dựng.

Với nhiều giải pháp tích cực và đồng bộ, từ đầu năm đến nay, Ban QLDAĐT&XD huyện đã trình quyết toán 7 dự án hoàn thành năm 2020 chuyển sang, trong đó đã quyết toán xong nhà lớp học 2 tầng 6 phòng - Trường mầm non cơ sở 1 xã Phương Khoan; Đường nội thị huyện Sông Lô: Tuyến Trung tâm Y tế huyện đi khu đất dịch vụ (giai đoạn 1); tuyến đường vành đai Nam đi thôn Lũng Gì xã Nhạo Sơn (giai đoạn 1); Trường THCS Sông Lô; tuyến Chi cục thuế đi đường vành đai phía đông (giai đoạn 2); Cải tạo đường liên xã Lãng Công đi thôn Gò Dài xã Hải Lựu; cải tạo đường liên xã Đồng Quế đi thị trấn Tam Sơn với tổng giá trị trình duyệt 89,32 tỷ đồng, giá trị được quyết toán 88,96 tỷ đồng.

Triển khai thi công hoàn thành 11/31 dự án, công trình, hiện đang làm thủ tục mời cơ quan có thẩm quyền kiểm tra trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng và lập hồ sơ quyết toán gồm các dự án:

Đường nội thị; tuyến Trung tâm VHTT huyện đi Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện (giai đoạn 2); Điện chiếu sáng đường đôi trung tâm huyện lỵ huyện Sông Lô; Trung tâm VHTT huyện (giai đoạn 2); hoàn thiện hạ tầng đường nội thị huyện: Tuyến từ ĐT.307 (cầu nếp) đi ĐT.307B (Trường THCS Sông Lô); hệ thống đèn led đường đôi trung tâm huyện Sông Lô; hạ tầng khu đất tái định cư tập trung thị trấn Tam Sơn; Hạng mục nhà bếp ăn bán trú; hệ thống PCCC; hạng mục nhà ở bán trú, nhà công vụ - Trường THCS Sông Lô; ffường nội thị thị trấn Tam Sơn; Tuyến Trung tâm Y tế đi đường vành đai Nam (giai đoạn 1); đường nội thị; Tuyến Trường tiểu học dự kiến đi khu đất dịch vụ (giai đoạn1).

Giá trị khối lượng nghiệm thu hoàn thành (luỹ kế từ khởi công) đạt 232,3 tỷ đồng. Hoàn thành đường nội thị tuyến 307 kéo dài đi đường vành đai Nam, giá trị hoàn thành luỹ kế từ khi khởi công là 12,7 tỷ đồng.

Hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán xong 2 dự án: Điện chiếu sáng đường đôi trung tâm huyện lỵ huyện Sông Lô; đường nội thị; Hạng mục nhà bếp ăn bán trú; Hệ thống PCCC, Trường THCS Sông Lô với tổng giá trị trình quyết toán 21,6 tỷ đồng.

Thi công tiếp các công trình dở dang chưa hoàn thành còn lại là 23 dự án, khối lượng thi công các công trình dở dang đến 30/8/2021 đạt 69,27 tỷ đồng; trong đó, đến 30/9 thi công hoàn thành 4 dự án, công trình gồm Nhà rèn luyện thể chất, Trường THCS xã Nhân Đạo; nhà lớp học bộ môn 2 tầng 8 phòng, Trường tiểu học xã Đôn Nhân; Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học, Trường mầm non xã Nhạo Sơn; khu công viên cây xanh, hồ điều hòa tại thị trấn Tam Sơn, (giai đoạn 1), giá trị hoàn thành 32,7 tỷ đồng.

Trong 8 tháng năm 2021 đã giải quyết xong vướng mắc 7 dự án do huyện làm chủ đầu tư, 1 dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư bàn giao cho nhà thầu thi công.

Cơ bản hoàn thành dự án đường từ nút giao Văn Quán đi trung tâm huyện Sông Lô với tổng số 10 hộ vướng mắc, đến nay giải quyết xong 4 hộ với diện tích 400m2, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, còn lại 5 hộ (tuyến chính 2 hộ, tuyến nhánh 3 hộ) đang tiếp tục giải quyết.

Kiểm kê và quy chủ thực địa xong 139,4 ha/167 ha; đối chiếu sổ sách với các hộ được 89,65 ha/167 ha; thực hiện đến 30/9 đối chiếu sổ sách xong 120 ha/167 ha, đã lên phương án công khai trình phê duyệt 35 ha, lập phương án công khai xong 50 ha. Riêng cụm công nghiệp xã Đồng Thịnh đã kiểm kê xong và công khai phương án bồi thường 12,5 ha/13ha.

Ông Trần Văn Khanh, Giám đốc Ban QLDAĐT&XD huyện Sông Lô cho biết: Trên cơ sở quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA ĐT&XD huyện thực hiện nghiêm túc công tác rà soát lại các khâu của dự án, tham mưu UBND huyện ngay từ khi bố trí quy hoạch, bồi thường GPMB, lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu dự án.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện tốt hoàn thiện đầy đủ các thủ tục để triển khai thực hiện dự án tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế thấp nhất phát sinh vốn và thay đổi thiết kế đã được phê duyệt ban đầu, nhằm sớm hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống người dân.

Xuân NguyễnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: