Kinh Tế

Nợ xấu giảm 4,85% so với tháng 12/2020

Thứ Hai, 08/11/2021

Nhằm tháo gỡ những khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ khách hàng nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) trên cơ sở tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, phương án SXKD hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao.

10 tháng năm 2021, lãi suất cho vay trên địa bàn phổ biến từ 4 - 9,5%/năm đối với từng kỳ hạn và đối tượng; lãi suất huy động bằng VNĐ phổ biến từ 0,1-6,5%/năm đối với từng kỳ hạn.

Tổng dư nợ cho vay đến hết tháng 10/2021 đạt 98.300 tỷ đồng, tăng 11,63% so với cuối năm 2020.

Cơ cấu tín dụng phần lớn là cho vay các hoạt động thương mại, dịch vụ đạt 53.400 tỷ đồng, chiếm 54,32% tổng dư nợ; lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và nông, lâm nghiệp, thủy sản lần lượt chiếm 39,17%, 6,51% tổng dư nợ.

Nợ xấu tiếp tục duy trì ở mức an toàn, chỉ còn 510 tỷ đồng, giảm 4,85% so với tháng 12/2020, chiếm 0,52% tổng dư nợ.

Lưu NhungTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: