Kinh Tế

Đảm bảo cấp nước an toàn, ổn định cho các khu công nghiệp

Thứ Năm, 04/11/2021

Hệ thống cung cấp nước sạch là một trong những hạ tầng thiết yếu quan trọng, không thể thiếu đối với các khu công nghiệp (KCN). Thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo hoạt động cấp nước cho các KCN trên địa bàn được an toàn, ổn định, phục vụ hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Công nhân Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc kiểm tra vận hành hệ thống cấp nước

Vĩnh Phúc hiện có 18 KCN được Thủ tướng Chính phủ duyệt danh mục, tổng diện tích hơn 5.200 ha, trong đó, có 9 KCN đã thành lập với tổng diện tích hơn 1.800 ha, tỷ lệ lấp đầy trên diện tích đất đã giải phóng mặt bằng đạt hơn 60%.

Tính đến tháng 10/2021, các KCN trên địa bàn tỉnh có 404 dự án đầu tư còn hiệu lực, bao gồm, 75 dự án DDI tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 19 nghìn tỷ đồng; 329 dự án FDI tổng vốn đầu tư đăng ký gần 5,4 tỷ USD.

Hiện nay, 100% các KCN đã đi vào hoạt động đều được cấp nước sạch đến chân hàng rào. Trong đó, các KCN Kim Hoa, Phúc Yên, Bình Xuyên được cấp nước từ Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc.

Các KCN Khai Quang, Thăng Long Vĩnh Phúc, Bình Xuyên II được cấp nước từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc. Các KCN Bá Thiện II, Bá Thiện phân khu 2 được cấp nước từ Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc và Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc.

Các KCN còn lại đang được các doanh nghiệp đầu tư hệ thống tuyến ống hoặc triển khai các dự án mới để sẵn sàng cấp nước khi đi vào hoạt động hoặc có nhu cầu.

Dự kiến trong thời gian tới, một số KCN khác sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư và công nhân lao động, khi đó, nhu cầu nước sạch sẽ rất lớn.

Trong khi đó, các KCN Sông Lô I, Tam Dương I, Thái Hòa-Liễn Sơn-Liên Hòa và Nam Bình Xuyên đã có quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa có đường ống cấp nước đến chân hàng rào.

Nguồn nước ngầm cấp cho các KCN đang bị thiếu hụt, nhất là vào mùa khô. Nguồn vốn phát triển sản xuất của các doanh nghiệp cấp nước còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc mở rộng mạng lưới cũng như nâng cấp, hiện đại hóa hoạt động cấp nước.

Việc thu hút nguồn lực xã hội hóa đầu tư phát triển hệ thống mạng lưới cấp nước gặp nhiều khó khăn. Một số dự án cấp nước đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư nhưng tiến độ triển khai chậm, nguy cơ không đảm bảo tiến độ cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Với mục tiêu đảm bảo giảm tỷ lệ thất thu nước sạch, khai thác có hiệu quả các nguồn nước, giảm thiểu khai thác nước ngầm, cung cấp đảm bảo 100% nhu cầu sử dụng nước an toàn, ổn định, bền vững cho toàn bộ các KCN,

tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các huyện, thành phố rà soát hiện trạng, dự báo nhu cầu và định hướng phát triển để tích hợp vào quy hoạch làm cơ sở thu hút, đầu tư các công trình cấp nước theo quy hoạch.

Bổ sung lập danh mục các dự án cấp nước sạch vào các khu vực đô thị, KCN, khu du lịch trình UBND tỉnh phê duyệt, kêu gọi đầu tư theo quy định.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước, quản lý chất lượng nước. Quản lý chặt các hoạt động khai thác nước mặt, nước ngầm, xả thải vào nguồn nước, chống ô nhiễm nguồn nước.

Xây dựng, ban hành quy chuẩn địa phương về nước sạch sinh hoạt. Giám sát, thanh tra, kiểm tra chất lượng nước tại các công trình theo quy định của Bộ Y tế.

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong các KCN sử dụng nước sạch an toàn, tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả đầu tư hệ thống cấp nước.

Đẩy mạnh giáo dục, truyền thông đến cộng đồng nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của nước sạch với cuộc sống, sinh hoạt, phát triển bền vững kinh tế-xã hội, để người dân chủ động, tự giác tham gia bảo vệ, sử dụng hợp lý tài nguyên nước.

Yêu cầu các đơn vị tham gia cung cấp nước chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động cấp nước, cung cấp nước đảm bảo quy chuẩn, xây dựng kế hoạch, phương án đầu tư mở rộng công trình cấp nước, hệ thống ống truyền dẫn, kế hoạch khắc phục, xử lý sự cố đảm bảo cấp nước ổn định, không để ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh…

Bài, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: