Kinh Tế

Hơn 300 tỷ đồng đầu tư cho điện chiếu sáng giao thông nông thôn

Thứ Năm, 04/11/2021

Tổng chiều dài đường giao thông nông thôn (GTNT) có hệ thống điện chiếu sáng đạt chuẩn đã và đang đầu tư trên địa bàn tỉnh đến tháng 5/2021 là 340,5km, đạt 9,48% tổng chiều dài đường GTNT đã được cứng hóa. Trong đó, đường trục xã 120,4km (đạt 12,3%); đường trục thôn, liên thôn 138,4km (đạt 10,6%) và đường ngõ xóm 81,7km (đạt 6,3%).

Các khu dân cư mới ở xã Liên Châu, huyện Yên Lạc được đầu tư với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại.

Đến hết năm 2020, tổng kinh phí đầu tư từ nguồn vốn nhà nước đầu tư cho hệ thống điện chiếu sáng vùng nông thôn ước khoảng trên 300 tỷ đồng.

Các tuyến đường tỉnh, đường huyện đi qua địa bàn xã và các tuyến đường liên xã, đường trục xã được đầu tư đảm bảo và tuân theo các quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản; hệ thống điện chiếu sáng cơ bản đảm bảo theo quy định, quy chuẩn và mỹ quan.

Công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng, thanh toán tiền điện hàng tháng đối với các công trình điện chiếu sáng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước được ngân sách nhà nước đảm bảo 100% kinh phí để thực hiện duy trì.

Tin, ảnh: Khánh LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: