Kinh Tế

Cụm công nghiệp Đồng Sóc được hỗ trợ tối đa 20 tỷ đồng thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng

Thứ Tư, 03/11/2021

Để khuyến khích phát triển cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã trình và được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 18/12//2018 về việc hỗ trợ đầu tư, phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2021 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020).

Hiện nay, đã có nhiều nhà đầu tư chọn CCN Đồng Sóc để xây dựng nhà xưởng sản xuất

Trong đó, hỗ trợ 100% kinh phí lập, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, rà, phá bom, mìn; hỗ trợ 700 triệu đồng/ha vốn thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng (BTGPMB), tối đa không quá 20 tỷ đồng…

Đến nay đã có 1 chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng CCN Đồng Sóc, huyện Vĩnh Tường được hỗ trợ hạng mục BTGPMB với giá trị 20 tỷ đồng và hoàn thành việc thẩm định, đủ điều kiện hỗ trợ tiếp hạng mục lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và hạng mục rà phá bom mìn với kinh phí 819 triệu đồng.

Ngoài ra, chủ đầu tư CCN làng nghề Minh Phương, huyện Yên Lạc đang hoàn thiện hồ sơ để hỗ trợ hạng mục BTGPMB với giá trị 20 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Khánh LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: