Kinh Tế

Thu hút 36 dự án mới vào các khu công nghiệp

Thứ Tư, 03/11/2021

Trong tháng 10/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) mới cho 1 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 22 tỷ đồng; cấp GCNĐKĐT điều chỉnh tăng vốn cho 2 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 1,5 triệu USD; tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm dự án DDI là hơn 796 tỷ đồng và dự án FDI là 1,5 triệu USD.

10 tháng năm 2021, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 36 dự án mới, bao gồm 24 dự án FDI mới và 21 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 930 triệu USD, gấp 3,5 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 100% kế hoạch năm.

Thu hút 12 dự án DDI mới và 2 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 5.812 tỷ đồng, gấp 8 lần về số vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 125% so với kế hoạch năm.

Đến nay có 406 dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN gồm 77 dự án DDI với tổng vốn đầu tư hơn 20.342 tỷ đồng và 329 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 5,3 tỷ USD.

Hồng NhậtTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: