Kinh Tế

Đảm bảo hoàn thành tiến độ các dự án kéo dài kế hoạch vốn sang giai đoạn 2021 - 2025

Thứ Tư, 03/11/2021

Chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, tập trung phân bổ hợp lý và kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn đầu tư do T.Ư hỗ trợ và huy động của địa phương, Vĩnh Phúc cơ bản khắc phục được tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, manh mún, nợ đọng XDCB. Bên cạnh đó, tỉnh cũng linh hoạt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án phù hợp với tình hình thực tế, hạn chế lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Dự án Đường vành đai 3, đoạn từ xã Bình Dương đi xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Tường) đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Thế Hùng

Giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn vốn dành cho đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh đạt trên 43,2 nghìn tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn đầu tư do T.Ư giao trong cân đối ngân sách địa phương hàng năm gần 26,5 nghìn tỷ đồng; nguồn bội chi ngân sách địa phương hơn 1,7 nghìn tỷ đồng; nguồn ngân sách T.Ư bổ sung có mục tiêu trên 1,73 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, ngân sách tỉnh còn có một số nguồn vốn khác, bố trí cho đầu tư phát triển (khoảng 13,3 nghìn tỷ đồng), gồm nguồn vốn tăng thu tiền sử dụng đất; tiết kiệm chi; kết dư, dự phòng ngân sách; nguồn cải cách tiền lương...

Với quan điểm tập trung, ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các dự án quyết toán, dự án hoàn thành và dự án chuyển tiếp, sau đó mới bố trí cho các dự án khởi công mới; căn cứ vào khả năng huy động nguồn lực của địa phương và số vốn được T.Ư giao, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng danh mục các dự án đầu tư bám sát mục tiêu, định hướng trong các quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng như các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020 được thực hiện quyết liệt với nhiều đổi mới. Thể chế, chính sách đầu tư công ngày càng hoàn thiện; việc phân bổ vốn tuân thủ thứ tự ưu tiên, bảo đảm hài hòa giữa các ngành, từng lĩnh vực và mỗi địa phương.

Nhờ đó, hệ thống kết cấu hạ tầng khung đô thị và hạ tầng KT - XH trên địa bàn tỉnh được đầu tư đồng bộ. Nhiều dự án trọng điểm, nhiều tuyến đường giao thông quan trọng từng bước được hoàn thành và đưa vào sử dụng, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển.

Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong vài năm gần đây gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, dẫn đến tiến độ thực hiện và giải ngân chậm, ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư, tác động không nhỏ đến tốc độ phát triển KT - XH của tỉnh.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh, dự kiến có 562 dự án do cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, trong đó 159 dự án đang triển khai dở dang bị chậm tiến độ, phải kéo dài sang giai đoạn 2021 - 2025 để đủ điều kiện hoàn thành (chiếm khoảng 28%).

Đây hầu hết là các dự án có tính cấp thiết, không thể hủy hoặc dừng thực hiện; phải thay đổi nguồn vốn đầu tư, điều chỉnh thời gian thực hiện phù hợp với thực tế nhưng không làm tăng tổng mức đầu tư.

Nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ là do bị vướng ở khâu GPMB, mặc dù công tác bồi thường GPMB đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm, tích cực chỉ đạo. Chính sách bồi thường GPMB chưa mang tính đồng nhất, khó thực hiện; sự chênh lệch về đơn giá khiến người dân có sự so bì, không nhận tiền bồi thường, không bàn giao đất; đội ngũ cán bộ làm công tác GPMB ở các địa phương còn thiếu kinh nghiệm trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường và tổ chức thực hiện.

Các khu tái định cư phục vụ dự án chậm triển khai; vướng mắc trong xác định nguồn gốc đất, quy chủ, giải quyết tranh chấp về đất đai giữa các hộ dân.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, phải thực hiện giãn cách xã hội hoặc hạn chế đi lại trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, dẫn đến khó đẩy nhanh được tiến độ các dự án.

Năng lực triển khai và quản lý dự án của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án còn hạn chế, dẫn đến chậm hoàn thành các thủ tục đầu tư; chất lượng khảo sát, thiết kế của các đơn vị tư vấn còn bất cập; quá trình thực hiện xảy ra phát sinh, phải mất nhiều thời gian giải quyết.

Một số dự án nhóm A, công trình cấp I phải thỏa thuận hoặc chờ ý kiến thẩm định dự án, thiết kế từ các bộ, ngành nên mất rất nhiều thời gian, quy trình giải quyết phức tạp.

Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và một số pháp luật có liên quan được ban hành với nhiều quy định mới, một số quy định chưa phù hợp thực tiễn trong khi các văn bản hướng dẫn lại chậm ban hành, dẫn đến chồng chéo, lúng túng, gây chậm tiến độ trong quá trình triển khai các dự án.

Đặt mục tiêu thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT - XH thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển KT - XH giai đoạn (2021 - 2030) và kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm (2021 - 2025); trên cơ sở đề xuất, tham mưu của các sở, ngành liên quan, ngày 15/10/2021, UBND tỉnh đã có Tờ trình HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc giai đoạn 2016 - 2020 kéo dài sang giai đoạn 2021 - 2025.

Danh mục các dự án cần điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh thời gian thực hiện và cập nhật nguồn vốn theo quy định) gồm 49 dự án thuộc các lĩnh vực Y tế, giao thông, giáo dục, hạ tầng công cộng, nông nghiệp.

Trong đó, 7 dự án có tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng và 42 dự án có tổng mức đầu tư từ 20 - 300 tỷ đồng.

Sở KH&ĐT đề xuất dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh là trên 32 nghìn tỷ đồng và được Chủ tịch UBND tỉnh cho chủ trương nâng lên 52 nghìn tỷ đồng, hiện đang được tập trung bố trí để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, các dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn đối với phát triển KT - XH của địa phương.

Theo đó, tỉnh sẽ ưu tiên vốn cho các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia như xây dựng nông thôn mới nâng cao; giảm nghèo bền vững; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn... và các dự án ghi trong nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Đồng thời bố trí đủ vốn cho các dự án giao thông có tính liên kết vùng; các dự án thủy lợi đảm bảo an toàn nguồn nước, an toàn hồ đập; dự án phục vụ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo.

Việt SơnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: