Kinh Tế

Truy thu gần 3,9 tỉ đồng tiền thuế sau thanh, kiểm tra

Thứ Ba, 02/11/2021

Trong tháng 10, toàn ngành Thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra với 79 doanh nghiệp. Qua thanh tra, kiểm tra đã truy thu gần 3,9 tỉ đồng tiền thuế; tổng số tiền phạt đối với hành vi kê khai sai là 620 triệu đồng; yêu cầu điều chỉnh giảm lỗ trên 18 tỉ đồng; yêu cầu điều chỉnh giảm khấu trừ thuế GTGT gần 1,4 tỉ đồng...

Các đơn vị có số thuế truy thu phần lớn là do các doanh nghiệp có hành vi vi phạm kê khai sai, kê khai thiếu thuế.Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế đã chấn chỉnh và xử lý kiên quyết những vi phạm, góp phần nâng cao ý thức tự giác của các tổ chức cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về thuế, đồng thời khai thác tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2021, lãnh đạo Cục Thuế chỉ đạo các lực lượng đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra người nộp thuế theo nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra.

Việc thanh tra, kiểm tra tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp có quy mô kinh doanh lớn, các ngành nghề kinh doanh phức tạp, doanh nghiệp âm thuế kéo dài, kinh doanh thua lỗ và nhiều năm chưa thanh tra, kiểm tra thuế, doanh nghiệp có số thuế được miễn, giảm, giãn, hoàn thuế, chuyển giá... có rủi ro cao về thuế.

Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng và các cơ quan liên quan trong tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra khai thác nguồn thu, xử lý các hành vi vi phạm về thuế; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Khánh LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: