Kinh Tế

Vĩnh Tường phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công

Thứ Ba, 26/10/2021

Quyết liệt triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình dự án; tập trung giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi huy động nhân lực, máy móc thiết bị tổ chức tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, không để dồn đến cuối năm…, huyện Vĩnh Tường đang triển khai đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công (VĐTC) năm 2021.

Thi công đường vành đai 3 đoạn xã Bình Dương-Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường

Năm 2021, tổng nguồn VĐTC trên địa bàn huyện Vĩnh Tường được giao từ đầu năm là gần 1.100 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý gần 160 tỷ đồng; vốn ngân sách cấp huyện quản lý hơn 307 tỷ đồng; vốn ngân sách cấp xã quản lý hơn 630 tỷ đồng.

Nguồn vốn trên được huyện khẩn trương phân bổ cho các công trình, dự án trên địa bàn ngay từ đầu năm, bao gồm các công trình, dự án khởi công mới; công trình, dự án chuyển tiếp; quyết toán các công trình, dự án hoàn thành…

Xác định giải ngân VĐTC là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 của huyện trong bối cảnh tác động sâu sắc của đại dịch Covid-19.

Huyện Vĩnh Tường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân VĐTC trên quan điểm từng phòng, ban, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư phải chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi nhất cho giải ngân VĐTC.

Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng giải ngân VĐTC chậm mà do lỗi chủ quan.

Nhờ vậy, tình hình giải ngân VĐTC trên địa bàn huyện từ đầu năm đến tháng 10 đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tổng nguồn vốn giải ngân ước gần 660 tỷ đồng, đạt trên 60% kế hoạch vốn giao.

Trong đó, nguồn ngân sách cấp tỉnh 94 tỷ đồng, đạt gần 59%; nguồn vốn ngân sách cấp huyện quản lý gần 185 tỷ đồng, đạt 60%; nguồn vốn ngân sách cấp xã quản lý hơn 380 tỷ đồng, đạt trên 60% kế hoạch vốn được giao.

Quyết tâm phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% VĐTC trong năm 2021, huyện Vĩnh Tường đang khẩn trương chỉ đạo các địa phương, đơn vị, chủ đầu tư rà soát khả năng giải ngân vốn của từng dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chuyển nguồn vốn từ dự án khó có khả năng giải ngân hết trong năm sang các dự án có khả năng hấp thụ thêm nguồn vốn.

Thời gian thực hiện báo cáo việc điều chuyển nguồn vốn phải được thực hiện xong trước ngày 30/10/2021 với nguồn vốn do cấp huyện quản lý.

Tăng cường công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án, kiên quyết loại bỏ các nhà thầu không đủ năng lực kinh nghiệm, không phối hợp, các nhà thầu còn dự án chậm quyết toán (nguyên nhân do không phối hợp), các nhà thầu nợ thuế tham gia thực hiện các gói thầu (cả xây lắp và tư vấn) trên địa bàn, đơn vị quản lý.

Đồng thời, thực hiện nghiêm việc đấu thầu qua mạng theo quy định. Tập trung chỉ đạo quyết toán các dự án hoàn thành, không để tồn tại các dự án chậm quyết toán. Thực hiện thanh toán dứt điểm nợ xây dựng cơ bản trước khi đề xuất triển khai dự án mới.

Quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm sớm bàn giao mặt bằng dự án để thi công công trình. Đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu thi công tập trung nhân lực, huy động máy móc, nhân công, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong tất cả các khâu từ chuẩn bị đầu tư, đấu thầu dự án, thi công xây dựng công trình.

Tăng cường giám sát đánh giá đầu tư XDCB, việc phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, công tác thanh tra, kiểm tra nhằm khắc phục các tồn tại hạn chế trong thời gian qua để tập trung giải ngân tối đa vốn đã được giao.

Hằng tháng, lãnh đạo UBND huyện họp kiểm điểm tiến độ giải ngân VĐTC với Giám đốc Ban QLDA ĐTXD công trình huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có số vốn cần giải ngân lớn, tỷ lên giải ngân thấp để đánh giá đến từng công trình, dự án nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy cao hơn nữa vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện giải ngân VĐTC. Trong trường hợp không giải ngân hết vốn kế hoạch được giao nếu không có lý do khách quan, người đứng đầu các chủ đầu tư phải tổ chức kiểm điểm và chịu trách nhiệm trước trước Huyện ủy, UBND huyện…

Bài, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: