Kinh Tế

Triển khai nghị định của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Thứ Sáu, 10/04/2020

Thực hiện Nghị định số 41 của Chính phủ về việc gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, mới đây, UBND tỉnh đã ra văn bản chỉ đạo Cục Thuế tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai nội dung nghị định.

Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung nghị định đến người nộp thuế và cộng đồng doanh nghiệp; hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục để được gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất, đảm bảo việc triển khai nghị định được kịp thời, đúng đối tượng, thời gian được gia hạn pháp luật theo quy định.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh tập trung rà soát, thống kê đối tượng đủ điều kiện gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ, từ đó, có kế hoạch cụ thể trong việc sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế làm thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Hoàng Sơn

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: