Kinh Tế

Bình Xuyên quyết liệt thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường

Thứ Sáu, 22/10/2021

Mới đây, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bình Xuyên đã ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 với nhiều mục tiêu và giải pháp cụ thể. Nghị quyết được kỳ vọng sẽ tạo nên bước đột phá mới từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn.

Xử lý rác thải tại lò đốt rác ở xã Thiện Kế

95% rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn

Theo đánh giá của UBND huyện Bình Xuyên, trong những năm qua, công tác BVMT trên địa bàn luôn được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

13/13 xã, thị trấn trên địa bàn đều có tổ vệ sinh môi trường, HTX vệ sinh môi trường để tiến hành thu gom, xử lý rác thải. Có 6 xã, thị trấn đã có lò đốt rác, riêng xã Tam Hợp có 2 lò đốt rác.

Huyện cũng được tỉnh đầu tư 3 bể xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại các xã, thị trấn: Tân Phong, Tam Hợp, Thanh Lãng, tổng công suất xử lý 500 m3/ngày, đêm.

Hằng năm, huyện đều phân bổ, bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động BVMT lên đến hàng chục tỷ đồng. Cụ thể, năm 2021, huyện đã bố trí kinh phí gần 14 tỷ đồng cho hoạt động BVMT, tăng gần 3 tỷ đồng so với năm 2020…nhờ vậy, công tác BVMT trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, xem xét tổng quan cho thấy, công tác BVMT trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, chưa tương xứng với quá trình phát triển kinh tế-xã hội và vị thế là huyện trọng điểm công nghiệp của tỉnh.

Cụ thể: Rác thải rắn sinh hoạt ở các địa phương vẫn chủ yếu xử lý bằng phương pháp chôn lấp không đảm bảo vệ sinh môi trường, nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm và hầu hết các bãi xử lý rác thải đã ở tình trạng quá tải, không có quỹ đất để mở rộng.

Việc BVMT tại các làng nghề tiểu thủ công nghiệp chưa được quan tâm đúng mức; ô nhiễm môi trường ở các ao hồ, kênh mương, thủy vực ngày càng tăng do nguồn nước thải sinh hoạt, sản xuất chưa qua xử lý đổ thẳng ra.

Ý thức, trách nhiệm BVMT của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế, dẫn đến tình trạng vứt, bỏ rác bừa bãi tại các tuyến đường, kênh mương thủy lợi nơi công cộng vẫn còn diễn ra…

Để khắc phục tình trạng trên, Nghị quyết tăng cường BVMT mới đây đã đưa ra những mục tiêu cụ thể cho công tác BVMT ở địa phương.

Theo đó, toàn huyện phấn đấu đến năm 2025, sẽ có 95% rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn; 99% dân cư được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 50% cư dân đô thị được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung.

100% cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xây dựng mới đạt yêu cầu về BVMT; 80% các xã, thị trấn có hệ thống thu gom nước thải đảm bảo tiêu thoát nước, 90% quy hoạch, xây dựng được bãi rác thải tập trung; 50% nước thải đô thị được thu gom, xử lý…

Phấn đấu đến năm 2030 sẽ đầu tư một nhà máy xử lý rác thải tập trung của huyện bằng công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để mất vệ sinh môi trường ở địa phương, đơn vị

Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện Bình Xuyên tập trung lãnh đạo và triển khai 5 nhóm giải pháp trọng tâm.

Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở với công tác BVMT, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Phát huy vai trò nêu gương, gắn trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng mất vệ sinh môi trường ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý. Bổ sung nội dung BVMT vào quy ước, hương ước làng xóm, khu dân cư; coi đây là tiêu chí để đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm của địa phương, đơn vị.

Tập trung đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền BVMT, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân đối với việc giữ gìn, bảo vệ môi trường.

Tăng cường sự phối hợp giữa MTTQ và các hội đoàn thể với cấp ủy, chính quyền cùng cấp. Gắn công tác BVMT với hoạt động thường xuyên và các cuộc vận động, phong trào hoạt động của MTTQ và các hội đoàn thể.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác BVMT. Quan tâm bố trí đầu tư nguồn lực vật chất, con người, phương tiện, cơ sở vật chất tương xứng cho hoạt động BVMT.

Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động tối đa các nguồn lực xã hội tham gia công tác BVMT. Khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vào các dịch vụ môi trường như: Đầu tư lò đốt rác, nhà máy xử lý rác thải; hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, nước thải…

Tin rằng, với những mục tiêu cụ thể và nhiều giải pháp trọng tâm, quyết liệt, thời gian tới, công tác BVMT trên địa bàn huyện Bình Xuyên sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng bền vững cho phát triển kinh tế-xã hội, từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân.

Bài, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: