Kinh Tế

Cao điểm phòng, chống sinh vật hại lúa vụ Đông Xuân

Thứ Tư, 08/04/2020

Hiện nay, lúa Xuân sớm đang ở giai đoạn làm đòng - trỗ bông; lúa Xuân muộn đang giai đoạn cuối đẻ nhánh - làm đòng. Thời tiết thuận lợi cho lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Dự kiến trà lúa Xuân sớm trỗ tập trung từ ngày 1 - 20/4, lúa Xuân muộn tập trung từ ngày 15 - 30/4.

Đây là thời kỳ cây lúa rất mẫn cảm với sinh vật gây hại.

Thời gian cao điểm hại từ 5/4 - 20/5 với đối tượng gây hại chủ yếu: Rầy nâu - rầy lưng trắng; sâu đục thân; bệnh khô vằn; bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn; bệnh đạo ôn và chuột. Diện tích nhiễm các loại sinh vật hại trong cao điểm từ 3.500 - 4.500 ha, trong đó diện tích cần phòng trừ 2.000 - 2.500 ha.

Để chủ động phòng chống sinh vật gây hại, đảm bảo an toàn cho sản xuất, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh yêu cầu các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp tục điều tra bổ sung sâu bệnh nhằm xác định địa bàn, quy mô diện tích và mức độ gây hại của từng đối tượng gây hại chủ yếu. Ra thông báo cao điểm chủ động phòng, chống kịp thời sinh vật hại lúa trong tháng 4 - 5.

UBND các huyện, thành phố giao các phòng chuyên môn và Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn hướng dẫn nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại trong cao điểm. Kịp thời tổ chức các biện pháp phòng trừ hiệu quả, không để sinh vật hại lây lan ra diện rộng gây ảnh hưởng năng suất, chất lượng lúa vụ Đông Xuân.

Hồng Nhật


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: