Kinh Tế

Quy hoạch thêm gần 1.900 ha đất phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Thứ Tư, 08/04/2020

Thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Vĩnh Phúc, theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã quy hoạch thêm gần 1.900 ha đất phục vụ cho hoạt động SXKD, nâng tổng diện đất cơ sở SXKD trên địa bàn đạt hơn 3.600 ha (chiếm gần 3% tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh).

Trong đó, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 25 khu đất trong các khu, cụm công nghiệp dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê gồm: 7 khu tại huyện Tam Dương, 5 khu tại huyện Lập Thạch, 4 khu tại huyện Sông Lô, 3 khu tại huyện Vĩnh Tường, 2 khu tại huyện Bình Xuyên, 2 khu tại huyện Yên Lạc, 1 khu tại thành phố Phúc yên và 1 khu tại huyện Tam Đảo.

Toàn tỉnh hiện có 9 KCN đã thành lập và được cấp giấy chứng nhận đầu tư trên tổng diện tích quy hoạch hơn 1.800 ha, tổng số vốn đăng ký đạt 8.000 tỷ đồng và 117 triệu USD.

Theo quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh sẽ hình thành 32 cụm công nghiệp trên tổng diện tích quy hoạch hơn 340 ha. Thông tin về đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị được UBND tỉnh chỉ đạo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp kịp thời nắm bắt thông tin để hoạch định chiến lược kinh doanh trong thời gian tới.

Hoàng SơnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: