Kinh Tế

Để doanh nghiệp nhỏ và vừa vững bước hội nhập

Thứ Năm, 21/10/2021

Chiếm 20,8% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; hằng năm đóng góp hơn 15% GRDP, 4,4% tổng thu ngân sách của tỉnh, giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động… doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã và đang đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng trưởng và ổn định xã hội; khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong trong công cuộc phát triển KT- XH địa phương. Tuy nhiên, để vững bước trong tiến trình hội nhập kinh tế, cùng với sự nỗ lực của bản thân để thích ứng, DNNVV rất cần những giải pháp cụ thể, đồng bộ của các cấp, các ngành trong thực hiện cơ chế, chính sách của Nhà nước và của tỉnh.

Chủ động, linh hoạt biết năm bắt cơ hội Công ty Ong Tam Đảo (Bình Xuyên) ngày càng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT - XH của tỉnh. Ảnh: Chu Kiều

Kỳ I: Quyết sách tạo tiền đề bứt phá

Với quan điểm phát triển DNNVV là chiến lược lâu dài, đồng thời cũng là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, để DNNVV thể hiện rõ vai trò trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, xứng đáng là một trong những nhân tố phát triển bền vững trong quá trình CNH - HĐH, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào những năm 2020, thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo tiền đề để DNNVV bứt phá.

Vị trí DNNVV trong nền kinh tế

Với nhiều lợi thế: Bộ máy tổ chức gọn nhẹ; không đòi hỏi nhiều vốn đầu tư; việc đổi mới thay thế công nghệ, kỹ thuật sản xuất dễ dàng và thuận tiện; phân bổ đều khắp các vùng, địa phương; dễ thích nghi và thích ứng nhanh với những biến động của thị trường…, DNNVV có khả năng thu hút, khai thác mạnh mẽ nguồn vốn và các tiềm năng tại chỗ, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân và đóng góp một phần không nhỏ cho Ngân sách Nhà nước, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT- XH của tỉnh. DNNVV phát triển tốt sẽ liên tục tái đầu tư, mở rộng, tạo nội lực cho nền kinh tế, là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển ổn định và bền vững.

Số liệu thống kê cho thấy, DNNVV đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Vĩnh Phúc hiện có hơn 13.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động SXKD, trong đó, DNNVV chiếm tới 97%.

Giai đoạn 2013- 2020, DNNVV đóng góp hơn 15% GRDP của tỉnh, chiếm 20,8% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; chiếm 4,4% tổng số thu ngân sách Nhà nước hằng năm; tạo việc làm mới cho khoảng 70 nghìn lao động.

Với quy mô hoạt động theo hướng đa ngành nghề, tham gia và cung ứng cho hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là khu vực sản xuất, chế biến, bán lẻ, dịch vụ…, DNNVV còn là lực lượng chủ công trong chuyển dịch cơ cấu lao động từ khu vực nông nghiệp, nông thôn sang khu vực công nghiệp, dịch vụ.

Đồng thời, góp phần thay đổi phương thức kinh doanh và đóng góp vào quá trình xây dựng NTM; mở rộng phát triển và phân phối sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đến thị trường miền núi, vùng sâu, vùng xa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, đảm bảo an sinh xã hội.

Tuy nhiên, việc phát triển các DNNVV thời gian qua còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, chưa tương xứng và phát huy được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Cụ thể là hầu hết có quy mô nhỏ, vốn đầu tư ít, chủ yếu là vốn vay; cơ cấu ngành nghề kinh doanh chưa hợp lý; công nghệ, trang thiết bị sản xuất lạc hậu; mẫu mã sản phẩm chưa đa dạng; thương hiệu mờ nhạt; mối quan hệ hợp tác, liên doanh liên kết trong sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp còn hạn chế; đội ngũ quản lý doanh nghiệp chưa cập về kiến thức, kinh nghiệm và năng lực quản lý…

Do đó, việc đưa ra những giải pháp để hỗ trợ DNNVV bứt phá hội nhập, phát triển bền vững, trở thành vấn đề cấp thiết, đòi hỏi phải có chiến lược, hệ thống giải pháp phù hợp, nhất là trong bối cảnh nước ta đã trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Quyết sách đi vào thực tế

Tạo đà cho DNNVV bứt phá, những năm qua, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách như phát triển DNNVV (NQ 04); hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp (NQ 50); đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (NQ 87); đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (NQ 57); quy định về hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên phát triển (QĐ 39/2017/QĐ- UBND)…; đồng thời triển khai, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV.

Trong đó, Nghị quyết 04 /NQ-TU của Tỉnh ủy về phát triển DNNVV đề ra các giải pháp cơ bản giải quyết những khó khăn về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, vốn, xúc tiến thương mại, thị trường, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật; thủ tục hành chính, môi trường đầu tư SXKD…, thể hiện rất rõ quyết tâm của tỉnh trong thực hiện mục tiêu “Nâng cao chất lượng hoạt động của các thành phần kinh tế, chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, DNNVV” mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và XVII đề ra.

Cùng với việc xây dựng các nhóm giải pháp hỗ trợ, tỉnh chủ trương nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của DNNVV; tăng cường công tác quản lý Nhà nước, hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành và toàn xã hội đối với DNNVV.

Chú trọng xây dựng và đổi mới hoạt động các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ doanh nhân; củng cố, phát triển hệ thống DNNVV phù hợp với cơ cấu nền kinh tế; mở cơ hội kinh doanh và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận, tham gia thị trường trong nước và quốc tế.

Giai đoạn 2013- 2020, tỉnh đã giới thiệu 188 địa điểm cho các DNNVV thực hiện dự án riêng lẻ với tổng diện tích gần 260 ha; ký hợp đồng thuê đất đối với hơn 500 tổ chức trên tổng diện tích 3.000 ha; cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất cho hơn 650 doanh nghiệp trên tổng diện tích 700 ha.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã cho hơn 17.100 lượt DNNVV vay vốn với tổng số tiền gần 67.800 tỷ đồng; trong số này, đã có hàng ngàn DNNVV sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ được hưởng chính sách hỗ trợ như miễn giảm lãi vay, ưu đãi lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, gia hạn thuế đất, miễn giảm tiền điện...

Tỉnh cũng đã tổ chức 400 lớp đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho DNNVV với gần 15.500 lượt học viên tham gia.

Để tạo điều kiện cho cộng đồng DNNVV trong tỉnh vươn ra “sân chơi quốc tế”, bên cạnh việc tổ chức xúc tiến thương mại tại các nước phát triển, tỉnh còn triển khai nhiều cơ chế khuyến khích, thúc đẩy chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp FDI và DDI, thành lập Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến để doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Từ việc đổi mới công tác lãnh, chỉ đạo; tạo đột phá trong quy hoạch, chính sách đất đai, hỗ trợ BT GPMB, hoàn thiện hạ tầng và các công trình ngoài hàng rào các khu, cụm công nghiệp, môi trường đầu tư của tỉnh trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư.

Minh chứng rõ nét là giai đoạn 2013- 2020, số lượng doanh nghiệp mới thành lập tăng lên mạnh mẽ với 7.275 doanh nghiệp; lũy kế đến nay, toàn tỉnh có hơn 13.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động SXKD với tổng số vốn đăng ký hơn 206 nghìn tỷ đồng.

Là một trong những DNNVV được hưởng lợi từ các chính sách ưu đãi của tỉnh, Công ty Ong Tam Đảo đã xây dựng được thương hiệu và trở thành đối tác tin cậy của nhiều bạn hàng trong và ngoài nước. Bà Lê Thị Nga, Tổng Giám đốc Công ty Ong Tam Đảo cho biết:

Ngoài việc phát huy lợi thế để có chiến lược phát triển đúng hướng, thì yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của Ong Tam Đảo chính là môi trường đầu tư thông thoáng và cơ chế chính sách ưu đãi của tỉnh.

Năm 2009, tỉnh chủ trương quy hoạch quỹ đất 12.000m2 cho doanh nghiệp thuê mở rộng quy mô SXKD; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến quảng bá sản phẩm trong và ngoài nước…; nhờ đó, từ doanh nghiệp chuyên kinh doanh mật ong thô, Ong Tam Đảo đã trở thành công ty hàng đầu trong ngành sản xuất mật ong ở Việt Nam với hơn 30 dòng sản phẩm các loại; trong đó, 8 sản phẩm được công nhận OCOP, 1 sản phẩm được công nhận sản phẩm quốc gia tiêu biểu.

Hiện nay, sản phẩm của Ong Tam Đảo đã có mặt các thị trường: Mỹ, EU, Hàn Quốc, Singapore…; doanh thu trung bình mỗi năm của Ong Tam Đảo đạt gần 20 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 40 lao động, đóng góp ngân sách Nhà nước hơn 1 tỷ đồng/năm.

Ông Nguyễn Kim Khải, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định: Cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là DNNVV của tỉnh được ban hành kịp thời, cơ bản sát với yêu cầu thực tế trong ngắn hạn, trước mắt và có tính chiến lược.

Mặc dù còn có những vướng mắc trong quá trình triển khai, cần phải được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, song, nó đã góp phần làm đổi mới mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi và hành lang pháp lý để DNNVV phát triển, vững bước hội nhập.

Thật vậy, khu vực DNNVV đang chứng tỏ được vị trí, vai trò tiên phong trong công cuộc phát triển KT - XH của tỉnh, từng bước đáp ứng được nhu cầu của thị trường và yêu cầu hội nhập kinh tế.

Rất nhiều doanh nhân được tôn vinh và khẳng định được vị thế, uy tín của mình trên thị trường trong và ngoài nước thông qua thương hiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; 460 doanh nghiệp đạt các danh hiệu: Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương các loại, Bằng khen, Tập thể lao động xuất sắc; 211 doanh nhân được tặng cúp Thánh Gióng; danh hiệu Bông hồng Vàng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu, Bằng khen và cúp Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc.

Quy mô nhỏ, vốn đầu tư ít, chủ yếu là vốn vay; cơ cấu ngành nghề kinh doanh chưa hợp lý; công nghệ, trang thiết bị sản xuất lạc hậu; mẫu mã sản phẩm chưa đa dạng; thương hiệu sản phẩm mờ nhạt; mối quan hệ hợp tác, liên doanh liên kết trong SXKD giữa các doanh nghiệp còn hạn chế; đội ngũ quản lý doanh nghiệp chưa cập về kiến thức, kinh nghiệm và năng lực quản lý… Việc đưa ra những quyết sách để DNNVV bứt phá, phát triển bền vững, trở thành vấn đề cấp thiết. 

Trần Tỉnh - Hoàng Sơn


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: