Kinh Tế

Bình Xuyên đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ Tư, 20/10/2021

Từ đầu năm đến nay, huyện Bình Xuyên đã thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho người dân. Trong đó, tập trung hoàn thiện hồ sơ, tổ chức giao đất, cấp giấy GCNQSDĐ theo đúng quy định, phấn đấu cơ bản hoàn thành việc cấp GCN lần đầu cho các hộ dân.

Cán bộ địa chính xã Sơn Lôi hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: Chu Kiều

Thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Bình Xuyên đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện cấp giấy GCNQSDĐ cho các hộ dân, đặc biệt là đối với GCNQSDĐ lần đầu.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành luật cho cán bộ các địa phương về công tác này; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, sử dụng đất ở địa phương.

Tất cả các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ đều được niêm yết công khai rõ ràng, đầy đủ, thủ tục hành chính tại cổng thông tin điện tử của huyện, bộ phận một cửa và trả kết quả tại trụ sở của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn…

Giai đoạn 2015 - 2021, Huyện ủy Bình Xuyên đã ban hành 2 thông báo; UBND huyện Bình Xuyên đã ban hành 2 kế hoạch; 30 văn bản, quyết định để triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật về cấp GCNQSDĐ cho nhân dân trên địa bàn.

Đến nay, toàn huyện đã thực hiện thẩm định cấp hơn 4.200 hồ sơ, đạt 99,7% tổng số hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ do Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Bình Xuyên chuyển sang để thẩm định.

Theo rà soát, hiện nay toàn huyện có 4.237 thửa đất cần cấp GCN; trong đó, số thửa đất dịch vụ đã được giao là 2.257, số thửa đất đã được cấp GCN là 1.940, số thửa đất dịch vụ chưa cấp GCN là 317…

Mặc dù đề ra nhiều giải pháp đồng bộ đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ, tuy nhiên trên thực tế, việc thực hiện cấp GCNQSDĐ tại huyện Bình Xuyên vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, chưa đạt kế hoạch đề ra.

Hiện nay, những hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ lần đầu phần lớn không đủ giấy tờ theo quy định của Luật Đất đai; một số trường hợp diện tích tăng không khớp với bản đồ và các loại sổ mục kê, sổ thuế.

Một số hộ không thực hiện kê khai đăng ký cấp GCN hoặc đất đai đang xảy ra tranh chấp, chủ hộ đã mất nên gia đình chưa thống nhất được việc phân chia tài sản thừa kế.

Vẫn còn có các hộ gia đình, cá nhân mặc dù đã được cơ quan chuyên môn triển khai làm thủ tục cấp GCN đất ở lần đầu nhưng không làm thủ tục cấp GCN…

Từ tháng 11/2014, Văn phòng đăng ký đất đai của huyện Bình Xuyên trực thuộc Sở TN&MT nên việc quản lý cán bộ, phân công, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ không thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Số lượng hồ sơ cấp GCN lần đầu phụ thuộc vào việc luân chuyển hồ sơ của Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bình Xuyên chuyển đến, nên hiện vẫn tồn đọng nhiều hồ sơ tại đơn vị này.

Việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển Phòng TN&MT huyện Bình Xuyên để thẩm định, trình UBND phê duyệt còn chậm, không thực hiện đúng thời gian quy định…

Đối với những trường hợp có nguồn gốc giao đất trái thẩm quyền, UBND huyện đã ban hành quyết định công nhận quyền sử dụng đất và chuyển hồ sơ sang Chi cục thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

Một số trường hợp được UBND cấp xã giao trái thẩm quyền, thu tiền sử dụng đất của các hộ, UBND cấp xã không xác định được mức thu tiền tại thời điểm giao đất, gây khó khăn trong việc xác định nghĩa vụ tài chính để làm căn cứ cấp GCN.

Từng bước đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ cho người dân, từ nay đến cuối năm, huyện tập trung kiểm tra, đôn đốc việc hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSDĐ.

Chủ động phối hợp với với Văn phòng đăng ký đất đai Bình Xuyên; chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương rà soát lại toàn bộ số lượng các hộ, số hồ sơ đang tồn đọng, chưa được cấp GCNQSDĐ lần đầu của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Phân loại từng trường hợp cụ thể để xác định rõ nguyên nhân vì sao chưa được cấp GCNQSDĐ; từ đó đề ra giải pháp cụ thể để cấp GCNQSDĐ đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các địa phương tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ lần đầu đến người dân. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi lấn chiếm đất đai, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông...

Nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu phát triển của địa phương. Nhanh chóng thẩm định hồ sơ phê duyệt phương án bồi thường GPMB, phương án thu hồi đất cho các công trình, dự án kịp thời, đúng quy định.

Qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ được giao, UBND huyện Bình Xuyên kiến nghị UBND tỉnh xem xét sửa đổi thủ tục hành chính về quy trình nội bộ giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện; Văn phòng đăng ký đất đai thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường.

Đề nghị Sở TN&MT chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra, đôn đốc đơn vị trực thuộc tại huyện Bình Xuyên xem xét, giải quyết hồ sơ cấp GCNQSDĐ lần đầu cho người dân trên địa bàn đảm bảo thời gian, tránh tình trạng hồ sơ phải tồn đọng lâu ngày mà không giải quyết được, gây bức xúc trong nhân dân.

Thành AnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: