Kinh Tế

Hiệu quả hoạt động quản lý đầu tư và kinh tế xây dựng

Thứ Hai, 06/04/2020

Các chi phí bất hợp lý bị loại bỏ, tiết kiệm ngân sách nhà nước; giá vật liệu xây dựng được khảo sát, cập nhật kịp thời thường xuyên; việc cấp phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng được thực hiện công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình hoạt động… đây là những kết quả quan trọng trong công tác quản lý đầu tư và kinh tế xây dựng được Sở Xây dựng triển khai trong thời gian qua.

Kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng tại Trung tâm Giám sát và kiểm định chất lượng xây dựng (Sở Xây dựng)

 

Xác định vai trò quan trọng của công tác quản lý đầu tư và kinh tế xây dựng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng, cũng như góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ, hiện đại, Sở Xây dựng tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các đơn vị trực thuộc triển khai quyết liệt các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ và chính sách pháp luật mới về hoạt động xây dựng; thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về những giải pháp khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Ban hành và đề xuất ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm tăng cường vai trò của quản lý nhà nước đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công; nâng cao vai trò, trách nhiệm cá nhân trong công tác thẩm định, đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện nghiêm túc nội dung trong việc lập, kiểm soát hồ sơ dự án đầu tư trước khi trình thẩm định để nâng cao hiệu quả tổ chức thẩm định dự án, thiết kế - dự toán, báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Thực hiện việc cấp giấy phép công trình xây dựng, cấp chứng chỉ điều kiện năng lực cho các tổ chức, cấp chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, theo đúng các quy định.

Từ năm 2019 đến hết quý I năm 2020, Sở Xây dựng đã cấp phép xây dựng cho 85 công trình; sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho gần 300 cá nhân; cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho gần 150 tổ chức.

Bên cạnh đó, tiến hành khảo sát và công bố giá vật liệu xây dựng, giá nhân công, ca máy và thiết bị xây dựng; xây dựng và công bố chỉ số giá xây dựng; rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống định mức, đơn giá để ban hành theo quy định mới của Nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình hoạt động.

Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng, các phần mềm về khảo sát xây dựng, phần mềm thiết kế, tính toán kết cấu và quản lý chi phí xây dựng. Tích cực vận động, khuyến khích các chủ đầu tư, nhà thầu thi công ứng dụng các công nghệ vật liệu mới, các kỹ thuật tiên tiến trong thi công để nâng cao chất lượng và mỹ thuật công trình.

Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình, năng lực hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng, đặc biệt là đối với các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước; kiểm tra về sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình của các chủ thể trong các khâu khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu, bảo hành, bảo trì công trình.

Trong năm 2019, Sở Xây dựng đã tổ chức thẩm định dự án, thiết kế - dự toán, báo cáo kinh tế - kỹ thuật cho gần 200 công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước với tổng số tiền các chủ đầu tư trình gần 5.900 tỷ đồng. Sau thẩm định giảm được hơn 600 tỷ đồng, tương đương khoảng 10% giá trị chủ đầu tư trình.

Trong đó, thẩm định 45 dự án đầu tư xây dựng giảm được hơn 360 tỷ đồng; thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật 43 công trình giảm được gần 30 tỷ đồng; thẩm định bản vẽ thiết kế thi công-dự toán 91 công trình giảm hơn 210 tỷ đồng.

Riêng trong quý I/2020, Sở Xây dựng đã tổ chức thẩm định 15 dự án, công trình xây dựng, với tổng giá trị trình gần 430 tỷ đồng, sau thẩm định giảm trên 43 tỷ đồng. Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế cơ sở nguồn vốn khác 27 dự án; thẩm định nhiệm vụ dự toán khảo sát 8 công trình, giá trị thẩm định giảm bình quân gần 40% giá trị trình. Qua công tác thẩm định, đã loại bỏ được nhiều chi phí bất hợp lý, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước trăm hàng tỷ đồng.

Thời gian tới, bên cạnh việc quan tâm làm tốt các nhiệm vụ thường xuyên về quản lý hoạt động đầu tư và kinh tế xây dựng, Sở Xây dựng kiến nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét hướng dẫn cụ thể việc thực hiện chuyển tiếp các quy định pháp luật về xây dựng, đặc biệt là Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Quy định cụ thể về quyền lợi, nghĩa vụ của các đối tượng tham gia khảo sát, thống kê số liệu ngành xây dựng, như: Chỉ tiêu ngành xây dựng, số liệu báo cáo định kỳ, công bố giá vật liệu xây dựng, nhân công...; đồng thời ban hành bổ sung cơ chế và hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện để tạo thuận lợi cho các địa phương, nâng cao chất lượng số liệu thống kê, công bố vì thực tế hiện nay các địa phương đang tổ chức thực hiện theo nhiều hình thức khác nhau, chưa có sự đồng bộ thống nhất.

Bài, ảnh: Nguyễn Khánh

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: