Kinh Tế

Thực hiện chi trả 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH và bảo hiểm thất nghiệp cho người dân

Thứ Hai, 06/04/2020

Sau ngày 15/4, Bưu điện tỉnh sẽ thực hiện chi trả 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH và bảo hiểm thất nghiệp (tháng 4, 5/2020) cho người dân trong thời gian cả nước bước vào giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện nay, Bưu điện tỉnh đang thực hiện chi trả lương hưu, các chế độ trợ cấp xã hội cho khoảng 42.000 người, tại 178 điểm/137 xã, phường, thị trấn (12 bưu cục, 119 bưu điện văn hóa xã, 47 nhà văn hóa thôn).

Trước đây, thời gian chi trả các khoản lương hưu, trợ cấp được bưu điện thực hiện từ mùng 7 - 10 hàng tháng. Tuy nhiên, trong tháng 4/2020, thời gian chi trả sẽ được lùi tới ngày 15/4 và kéo dài 15 - 20 ngày (so với 5 ngày chi trả như trước).

Nguyên nhân là bưu điện sẽ phải thực hiện khống chế số lượng người đi lĩnh lương, nhận trợ cấp/lần, đồng thời, kết hợp chi trả tại nhà cho các đối tượng nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Năm 2019, Bưu điện tỉnh đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào chi trả lương, trợ cấp xã hội thông qua thẻ từ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng cường việc kiểm soát thu, nộp tiền chặt chẽ, an toàn hơn. Hiện nay, tại các điểm giao dịch có khoảng 170 nhân viên bưu điện thực hiện chi trả lương hưu, các khoản trợ cấp cho người dân; 100% đối tượng đều nhận chi trả bằng tiền mặt. Do số đối tượng thuộc diện chi trả lớn, nên nếu thực hiện chi trả tại nhà cần có sự phối hợp, giúp đỡ của đội ngũ cán bộ, nhân viên địa phương.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ tình hình thực tế, các địa phương bố trí thời gian thực hiện chi trả phù hợp, bảo đảm an toàn cho người được hưởng và phải xong trước ngày 31/5/2020.

Hà TrầnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: