Kinh Tế

Vĩnh Phúc tổ chức đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do tác động của Covid-19

Thứ Hai, 06/04/2020

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn cho SXKD, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19... UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020.

UBND tỉnh dự kiến sẽ tổ chức 4 hội nghị đối thoại giữa chính quyền với các doanh nghiệp, đó là: Đối thoại, hỗ trợ, giải quyết khó khăn của các doanh nghiệp chịu tác động bởi dịch Covid-19 (đã thực hiện ngày 20/3/2020); đối thoại, giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực tín dụng, thuế, hải quan, lao động, BHXH, thanh tra, kiểm tra…, thời gian 1/2 ngày, dự kiến từ ngày 25/6 - 1/7/2020; đối thoại, giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng, quy hoạch, giao thông công cộng, điện, nước... thời gian 1/2 ngày, dự kiến từ ngày 28 - 30/9/2020; đối thoại, giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công... thời gian 1/2 ngày, dự kiến từ ngày 2 - 5/12/2020.

Căn cứ tình hình, diễn biến của dịch Covid-19, UBND tỉnh sẽ xem xét, điều chỉnh số lượng, thời gian, nội dung, chủ đề các hội nghị đối thoại cho phù hợp.

Ngoài 4 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp do UBND tỉnh tổ chức, các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đối thoại với doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn quản lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 51 và Kế hoạch số 58 để kịp thời nắm bắt, giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Hồng LiênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: