Kinh Tế

Tạo động lực phát triển các cụm công nghiệp

Thứ Ba, 19/10/2021

Cùng với đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn, tỉnh luôn quan tâm, ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các cụm công nghiệp (CCN), tạo điều kiện phát triển công nghiệp nông thôn. Tuy nhiên, đến nay, một số chương trình hỗ trợ đã hết hiệu lực, đòi hỏi tỉnh cần sớm có những cơ chế, chính sách mới, tạo động lực thu hút các doanh nghiệp (DN) tham gia đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các CCN.

Dự án cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương (Yên Lạc) đang được Công ty Cổ phần KEHIN hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Ảnh Nguyễn Lượng

Theo Quy hoạch phát triển CCN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh sẽ có 32 CCN với tổng diện tích khoảng 690 ha. Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) các CCN để thu hút các hộ cá thể, DN đầu tư vào sản xuất kinh doanh (SXKD), năm 2010, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 22/7/2010 về hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 - 2015. Đến năm 2015, Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND hết hiệu lực; ngày 18/12/2018, HĐND tỉnh tiếp tục ban hành Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND và được sửa đổi tại Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND về việc hỗ trợ đầu tư, phát triển CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021.

Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đã tạo ra lực hút lớn đối với các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN. Kể từ khi ban hành Nghị quyết đến nay, đã có 10 CCN được thành lập và 5 CCN được các nhà đầu tư đăng ký, đang thực hiện thủ tục thành lập và giao chủ đầu tư (Giai đoạn từ tháng 12/2018 trở về trước chỉ có 6 CCN được thành lập mới và giao chủ đầu tư); đã có chủ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN Đồng Sóc được hỗ trợ hạng mục "BT - GPMB" với giá trị 20 tỷ đồng và đang hoàn thiện hồ sơ để được hỗ trợ chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, chi phí rà phá bom mìn. Chủ đầu tư CCN làng nghề Minh Phương đang hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ chi phí BT - GPMB. Đây là kết quả rất quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển công nghiệp của tỉnh, nhất là tạo điều kiện cho các DN nhỏ và vừa, các cơ sở làng nghề ở nông thôn tiếp cận được mặt bằng, giải quyết việc làm, chuyển đổi cơ cấu lao động ở khu vực nông thôn, giảm thiểu đáng kể tình trạng ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư. Đến nay, đã có 16/32 CCN được thành lập, giao chủ đầu xây dựng, kinh doanh hạ tầng; trong đó, 15 CCN đã thu hút được 551 cơ sở SXKD, giải quyết được việc làm cho hơn 12.000 lao động.

Mặc dù vậy, hiện. trên địa bàn tỉnh vẫn còn 6 CCN: Tân Tiến, Đại Đồng, Việt Xuân, Hương Canh, Thanh Lãng, thị trấn Lập Thạch hình thành nhưng chưa được UBND các huyện giao đầu mối quản lý, dẫn đến việc đảm bảo các dịch vụ trong CCN như: Xử lý môi trường; duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp hạ tầng các CCN không thực hiện được. Công tác quy hoạch phát triển các CCN còn manh mún, diện tích dành cho các CCN quá nhỏ, nhiều CCN không còn phù hợp. Việc thực hiện đầu tư của nhiều nhà đầu tư chậm tiến độ so với yêu cầu, các công trình hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào chưa hiện đại, chắp vá, thiếu đồng bộ, không hoàn chỉnh.

Đơn cử: Tại huyện Vĩnh Tường, theo quy hoạch phát triển CCN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, huyện có 9 CCN với tổng diện tích trên 213 ha; phần lớn các CCN trên địa bàn huyện đều còn những tồn tại khó giải quyết. Theo báo cáo của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, trên địa bàn mới chỉ có 2 CCN đã có chủ đầu tư và đang đi vào hoạt động; còn 5 CCN chưa có chủ đầu tư hạ tầng, trong đó có 3 cụm gồm: Cụm KT - XH Tân Tiến, Cụm KT - XH Đại Đồng, CCN Việt Xuân mặc dù đã giao đất cho các DN sản xuất nhưng chưa thu hút được nhà đầu tư hạ tầng. Nhiều CCN đã được thành lập từ lâu nhưng không thể bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư do vướng về công tác BT - GPMB. Các hạ tầng thiết yếu ngoài hàng rào như: Nước sạch, điện sản xuất chưa được đáp ứng khiến cho việc sản xuất của các hộ gia đình, DN trong các CCN gặp khó khăn.

Cùng với đó, việc bảo vệ môi trường trong các CCN chưa được quan tâm đúng mức; công tác quản lý Nhà nước về đất đai còn bất cập, hạn chế: Thủ tục chuyển đổi mục đích đất lúa kéo dài, dẫn đến chậm tiến độ thực hiện các dự án; nhiều dự án đã phải tiến hành nhiều cuộc cưỡng chế thu hồi đất như: CCN Đồng Sóc, CCN Minh Phương, CCN Đồng Văn. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 50 của HĐND tỉnh chưa đạt được mục tiêu đã đề ra, số lượng các CCN được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết còn thấp; các chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN như: Lập quy hoạch chi tiết; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN; sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường chưa được tỉnh quy định cụ thể và chưa bố trí kinh phí để triển khai thực hiện.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiếp tục xác định: "Lấy công nghiệp làm nền tảng, động lực phát triển kinh tế chủ yếu của tỉnh, phấn đấu đến năm 2025 Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước"... Do vậy, việc ban hành, triển khai chính sách mới của tỉnh về hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026 là rất cần thiết; tạo điều kiện cho các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tạo điều kiện, đáp ứng nhu cầu về mặt bằng để thu hút các cơ sở SXKD vào các CCN, góp phần phát triển công nghiệp, TTCN; giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn, giải quyết việc làm cho lao động ở khu vực nông thôn, nâng cao đời sống người dân.

Hồng NhậtTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: