Kinh Tế

Ưu tiên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân

Thứ Sáu, 03/04/2020

Đây là nội dung cốt lõi được tỉnh đặc biệt quan tâm trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Trên cơ sở đó, nhiều cơ chế, chính sách và các giải pháp được tỉnh ban hành và chỉ đạo thực hiện đã đạt nhiều kết quả quan trọng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện, nâng cao.

Trồng dưa chuột theo quy trình VietGap tại vùng sản xuất dưa chuột hàng hóa ở xã An Hòa (Tam Dương) cho thu nhập hơn 10 triệu đồng/vụ/sào.

Xác định sản xuất nông nghiệp là mũi nhọn phát triển kinh tế cho khu vực nông thôn, tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Trong đó, tập trung hoàn thiện các quy hoạch như quy hoạch nông - lâm - thủy sản Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với quy hoạch chung của tỉnh; quy hoạch phát triển chăn nuôi theo vùng và xã trọng điểm; quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn Vĩnh Phúc đến năm 2020; quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2025…

Từ định hướng các quy hoạch trên, tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó có thể kể đến chính sách ưu đãi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thu gom ruộng đất để tiến hành sản xuất nông nghiệp hàng hóa; hỗ trợ dồn thửa đổi ruộng để tiến hành sản xuất quy mô lớn; các chương trình đưa giống cây, giống con, giống thủy sản mới năng suất, chất lượng vào sản xuất; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng cơ giới hóa; hỗ trợ xây dựng quảng bá thương hiệu, bao tiêu sản phẩm….

Nhờ vậy, các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được phát triển toàn diện, đúng hướng. Trong giai đoạn 2016 - 2019, giá trị sản xuất lĩnh vực trồng trọt tăng bình quân gần 2%/năm; chăn nuôi tăng hơn 6%/năm; sản xuất thủy sản duy trì ổn định, với diện tích nuôi trồng trung bình khoảng 7.000 ha.

Toàn tỉnh có hơn 13 nghìn ha phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa với các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như bí đỏ, cà chua, dưa chuột, su su, thanh long ruột đỏ… hay như các vùng chăn nuôi tập trung quy mô lớn, giá trị kinh tế cao với chăn nuôi bò sữa ở các huyện Vĩnh Tường, Lập Thạch, Tam Đảo; nuôi lợn ở một số xã thuộc các huyện Lập Thạch, Yên Lạc; chăn nuôi gia cầm ở các huyện Tam Dương, Tam Đảo…

Bên cạnh việc triển khai Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, công tác khuyến nông và chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới cũng được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Nhiều mô hình khuyến nông được đưa vào áp dụng làm cơ sở để nhân rộng trong sản xuất, như mô hình cơ giới hóa đồng bộ trên cây lúa; hỗ trợ tem chống hàng giả trên cây rau…

Các chương trình khoa học công nghệ như chọn lọc, thử nghiệm một số giống lúa thơm chất lượng cao để đưa vào sản xuất gạo Long Trì; ứng dụng sản xuất cà chua ghép trên gốc cà tím theo quy trình VietGap; sản xuất, ứng dụng chế phẩm sinh học Biomix để biến chất thải nông nghiệp, chăn nuôi thành phân bón hữu cơ…

Ngoài ra, để thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân khu vực nông thôn, tỉnh tập trung triển khai mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gắn với bao tiêu sản phẩm để ổn định thu nhập cho nông dân, hạn chế tình trạng sản xuất thiếu ổn định, được mùa, mất giá; tăng cường đổi mới tổ chức sản xuất trong nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển các ngành nghề nông thôn trên cơ sở phát huy các ngành nghề truyền thống vốn có, kết hợp đưa vào những nghề mới phù hợp với xu hướng phát triển và nhu cầu thị trường.

Đồng thời, tích cực thực hiện đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, để người dân có thể tăng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ học nghề cho 6.000 lao động, góp phần đưa tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo nghề đạt hơn 74% tổng số lao động.

Với những cơ chế, chính sách và giải pháp hiệu quả được tỉnh triển khai trong thời gia qua, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực theo hướng đồng bộ, hiện đại. Sản xuất ngày càng phát triển, đời sống, thu nhập nhập của người dân được cải thiện, hiện thu nhập bình quân trên đầu người ở khu vực nông thôn đã đạt gần 50 triệu đồng/người/năm.

Qua đánh giá, đến nay, 100% xã trên địa bàn tỉnh đã đạt và vượt các tiêu chí về thu nhập, lao động có việc làm và tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: