Kinh Tế

Giảm thời gian, nguồn nhân lực khi điều tra doanh nghiệp trực tuyến

Thứ Năm, 02/04/2020

Từ ngày 1/4/2020, cả nước sẽ chính thức tiến hành điều tra doanh nghiệp. Khác với mọi năm, điều tra doanh nghiệp năm 2020 được triển khai thu thập thông tin doanh nghiệp bằng bảng hỏi điều tra trực tuyến (webform); góp phần tiết kiệm thời gian, nguồn nhân lực, đặc biệt là phòng, chống Covid-19.

Điều tra doanh nghiệp năm 2020 triển khai thu thập thông tin doanh nghiệp bằng bảng hỏi điều tra trực tuyến góp phần giảm thời gian, nguồn nhân lực phục vụ công tác điều tra.

Điều tra doanh nghiệp được thực hiện hàng năm theo hình thức gián tiếp hoặc trực tiếp bằng bảng hỏi giấy, điều tra viên liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp để thu thập thông tin tại chỗ hoặc gửi bảng giấy đến để doanh nghiệp trả lời. Tuy nhiên, năm 2020, điều tra doanh nghiệp sẽ thực hiện bằng phiếu điều tra trực tuyến.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ được cấp tài khoản đăng nhập và thực hiện cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử điều tra doanh nghiệp tại địa chỉ thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn.

Nội dung điều tra doanh nghiệp bao gồm: Thông tin nhận dạng đơn vị điều tra như tên doanh nghiệp, địa chỉ, điện thoại, fax, email, loại hình doanh nghiệp, ngành hoạt động SXKD; thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; kết quả SXKD, hàng tồn kho, vốn đầu tư, năng lực mới tăng; ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp; thông tin về các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp nhằm thu thập thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển KT-XH, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp).

Tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các chỉ tiêu trong báo cáo chính thức hàng năm của ngành thống kê. Tổng hợp, biên soạn ấn phẩm “Sách trắng doanh nghiệp năm 2021”. Đồng thời, đánh giá tình hình về ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp. Cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp hàng năm, lập dàn mẫu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm; điều tra thường xuyên và các yêu cầu thống kê khác.

Đối tượng điều tra của cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020 bao gồm: Các doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là hợp tác xã) hoạt động theo Luật Hợp tác xã và các doanh nghiệp được thành lập, chịu sự điều tiết bởi các luật chuyên ngành như Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán, hoạt động SXKD trước thời điểm 1/1/2020 hiện đang hoạt động và các cơ sở SXKD trực thuộc doanh nghiệp.

Để cuộc điều tra doanh nghiệp thành công, đảm bảo thời gian cũng như tiến độ đề ra, Cục Thống kê tỉnh đã thành lập Tổ thường trực điều tra doanh nghiệp cấp tỉnh, lập kế hoạch thực hiện phương án điều tra doanh nghiệp. Rà soát các danh sách đơn vị điều tra tại địa bàn.

Đồng thời, thu thập thêm thông tin như tên, điện thoại, email của người cung cấp thông tin doanh nghiệp để phục vụ công tác triển khai thu thập thông tin qua hình thức điều tra trực tuyến (webform). In tài liệu hướng dẫn điều tra doanh nghiệp năm 2020.

Tuyển chọn, trưng tập điều tra viên có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu theo quy định. Phối hợp với các sở, ngành tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho các doanh nghiệp trên trang web, các phương tiện thông tin đại chúng.

Là một trong những kế toán trực tiếp cung cấp thông tin về điều tra doanh nghiệp cho công ty, chị Nguyễn Thị Oanh, thành phố Vĩnh Yên chia sẻ: Ứng dụng công nghệ trong điều tra doanh nghiệp 2020 không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động cung cấp thông tin mà còn tiết kiệm thời gian, nguồn nhân lực. Đặc biệt, trước tình hình đại dịch Covid-19 đang tiếp tục lan rộng trên toàn cầu thì điều tra doanh nghiệp bằng bảng hỏi điều tra trực tuyến còn góp phần phòng, chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, điều tra doanh nghiệp là một trong những cuộc điều tra khó cả về tính chất phức tạp của thông tin thu thập, cả về tiếp cận đối tượng điều tra. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên thực hiện điều tra theo hình thức trực tuyến nên công tác điều tra cũng gặp không ít khó khăn do một số doanh nghiệp nhỏ không thường xuyên có nhân viên trực.

Các câu hỏi điều tra liên quan đến các nội dung như: Lao động, tài sản, vốn, doanh thu và liên quan đến nhiều phòng ban chức năng, trong khi các công ty lớn lại có những nguyên tắc trong việc bảo mật thông tin nên thời gian cập nhật thông tin sẽ kéo dài. Bên cạnh đó, còn có một số doanh nghiệp không hợp tác, cung cấp thông tin không đầy đủ.

Theo điểm a, khoản 2, Điều 5 Nghị định 95/2016/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê: “Nộp chậm phiếu, biểu điều tra thống kê… dưới 5 ngày so với thời hạn quy định của phương án điều tra thống kê” sẽ bị phạt tiền từ 300 nghìn đồng đến 1 triệu đồng. Theo khoản 3, Điều 5 Nghị định 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng nộp chậm phiếu, biểu điều tra thống kê theo phương pháp gián tiếp từ 5 đến dưới 10 ngày so với thời gian quy định của phương án điều tra".

Căn cứ vào những quy định trên và nhận thức rõ vai trò của điều tra doanh nghiệp là thu thập thông tin để phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển KT-XH, phát triển doanh nghiệp… vì vậy, để cuộc điều tra doanh nghiệp thành công, cùng với sự nỗ lực của ngành thống kê, sự phối hợp của các sở, ngành thì rất cần sự chung tay, nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương, sự hợp tác cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Bài, ảnh: Hồng Liên

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: