Kinh Tế

Dành hơn 20 tỷ đồng cho chương trình xúc tiến đầu tư

Thứ Tư, 01/04/2020

Nhằm nâng cao chất lượng dự án thu hút đầu tư mới, theo hướng gia tăng hàm lượng công nghệ, lao động kỹ thuật, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 683 về việc phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020.

Theo đó, chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách tiềm năng và cơ hội đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư...với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng.

Đồng thời, tỉnh cam kết và thực hiện đúng các cam kết với các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong việc cung cấp đủ và đảm bảo chất lượng điện, cung cấp các dịch vụ thiết yếu đến hàng rào các khu, cụm công nghiệp, dự án; hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp khi có nhu cầu mở rộng sản xuất, thay đổi phương án SXKD.

Mai LiênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: