Kinh Tế

Tổng số tiền thu bảo hiểm tăng gần 34% so với cùng kỳ

Thứ Ba, 31/03/2020

Đến hết tháng 3/2020, toàn tỉnh có hơn 1 triệu người tham gia đóng bảo hiểm các loại. Trong đó, BHXH bắt buộc là 192.557 người, BHXH tự nguyện là 5.724 người, BHTN là 184.915 người, còn lại là BHYT. So với mục tiêu của Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh đạt gần 92% dân số.

Đến hết quý I/2020, tổng số tiền thu bảo hiểm các loại của tỉnh đạt hơn 1.081 tỷ đồng, tăng gần 34% so với cùng kỳ năm 2019, đạt hơn 21% kế hoạch giao. Công tác cấp sổ, thẻ bảo hiểm các loại được phối hợp chặt chẽ giữa các ngành có liên quan và theo đúng quy trình. Công tác chi trả, nhất là lương hưu và trợ cấp BHXH được thực hiện đồng bộ, nhanh gọn và an toàn. Trong quý I/2020, toàn tỉnh đã giải quyết các chế độ BHXH, BHYT với tổng số tiền hơn 1.010 tỷ đồng.

Trước những khó khăn của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19, UBND tỉnh chỉ đạo BHXH tỉnh căn cứ hướng dẫn của BHXH Việt Nam nhanh chóng triển khai văn bản hướng dẫn về việc miễn, giãn, giảm đóng BHXH đối với doanh nghiệp đến hết tháng 6 hoặc tháng 12/2020.

Hồng NhậtTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: