Kinh Tế

Khoanh nợ thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước

Thứ Ba, 31/03/2020

Vừa qua, UBND tỉnh ban hành công văn về việc khoanh nợ thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN.

Theo đó, giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh khẩn trương chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 19/3/2020 và Công văn số 3147/BTC-TCT ngày 23/3/2020; tham mưu đề xuất dự thảo văn bản của UBND tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiệntrên địa bàn tỉnh.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND các cấp; các sở, ban, ngành có liên quan, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa cơ quan quản lý thuế các cấp với các sở, ban, ngành, các địa phương của tỉnh trong quá trình thực hiện. Thời gian chậm nhất ngày 30/3/2020.

Đồng thời, định kỳ hàng quý (vào tháng cuối của mỗi quý) tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội và Chỉ thị số 03/CT-BTC của Bộ Tài chính trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh.

Đối với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kịp thời cho cơ quan thuế các cấp trong việc lập hồ sơ xử lý nợ và xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc.

Hồng TínhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: