Kinh Tế

Khó khăn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Tam Hợp

Thứ Năm, 14/10/2021

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, đến nay chương trình này còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó có tiêu chí về phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân, hạ tầng giao thông…

Khó khăn về nguồn kinh phí đã làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ xây dựng NTM nâng cao ở xã Tam Hợp. Ảnh: Nguyễn Lượng

Để tạo sự đồng thuận của quần chúng nhân dân trong xây dựng NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu, UBND xã Tam Hợp luôn tích cực tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và bằng cổ động trực quan; thông qua các hội nghị, các cuộc họp chi bộ, họp thôn để cán bộ, đảng viên cùng người dân được biết và ủng hộ.

Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo và Ban Phát triển thôn đảm bảo về trình độ, cơ cấu; phân công từng thành viên thường xuyên rà soát, đánh giá cụ thể từng tiêu chí đạt và chưa đạt để có hướng chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế.

Do kinh tế của địa phương vẫn dựa vào sản xuất nông nghiệp là chủ yếu nên vấn đề phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân là một trong những nội dung gặp nhiều khó khăn.

Theo chuẩn của tiêu chí này, thu nhập bình quân đầu người phải đạt từ 60 triệu đồng/người/năm trở lên, trong khi thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của địa phương mới đạt 52 triệu đồng/người/năm; phấn đấu năm 2021, thu nhập bình quân đầu người sẽ tăng lên trên 55 triệu đồng/người/năm.

Có được mức thu nhập bình quân này là do số lao động đi làm việc tại KCN Bình Xuyên, KCN Bá Thiện tăng nhanh.

Xã Tam Hợp có 2 HTX DV NN, 1 HTX Dịch vụ môi trường được thành lập đã lâu, đến nay 2 HTX DV NN đã dừng hoạt động vì tất cả các dịch vụ đã chuyển cho ngành Điện và Công ty thủy lợi.

Việc phát triển công nghiệp, TTCN, ngành nghề nông thôn trên địa bàn phát triển chậm. Số doanh nghiệp, hộ đăng ký kinh doanh chưa nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu của xã cũng như thu nhập của người dân.

Riêng về tiêu chí giao thông (chỉ đạt 80% tiêu chí), đến nay 100% đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm đã được cứng hóa nhưng nhiều tuyến đường đã xuống cấp, cần được cải tạo.

Số km đường trục xã và đường từ trung tâm xã đến tuyến đường huyện đã được trồng cây xanh 2 bên đường nhưng chỉ đạt 70% tiêu chí. Hệ thống đường trục xã, liên thôn, ngõ xóm đã có hệ thống chiếu sáng nhưng chưa đồng bộ.

Công tác môi trường đã có chuyển biến nhưng hiệu quả mang lại chưa cao. Hiện nay, HTX dịch vụ môi trường có 9 tổ thu gom tại 9 thôn dân cư, vận chuyển rác thải sinh hoạt với tần suất 2 lần/tuần.

Xã đã xây dựng 3 bể thu gom và xử lý nước thải theo dự án của tỉnh ở thôn Nội Phật và Chợ Nội; trong đó, tỉnh đầu tư nguyên vật liệu, người dân địa phương đóng góp công sức xây dựng.

Các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm được các đoàn thể và người dân tổ chức vệ sinh định kỳ 2 lần/tháng.

Địa phương đã hoàn thành các tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, tuy nhiên các hạng mục phụ trợ như tường rào, nhà vệ sinh tại một số nhà văn hóa thôn vẫn chưa được hoàn thiện…

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình xây dựng NTM nâng cao của địa phương, ông Ngô Tiến Đảng, Chủ tịch UBND xã Tam Hợp cho biết: “Khó khăn lớn nhất của địa phương hiện nay là cơ sở hạ tầng còn thiếu, đường làng, ngõ xóm đã xuống cấp; lao động địa phương vẫn chủ yếu sản xuất nông nghiệp nên thu nhập thấp.

Môi trường nông thôn chưa được cải thiện, nghĩa trang nằm rải rác chưa có quy hoạch; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch chưa cao, việc thu dọn rác thải tại thôn, xóm chưa được xử lý triệt để.

Chương trình xây dựng NTM nâng cao đòi hỏi phải có nguồn kinh phí lớn, tuy nhiên địa phương vẫn chưa huy động được nguồn đóng góp của doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về ý nghĩa của chương trình còn nhiều hạn chế khiến người dân chưa tích cực đóng góp công sức, tiền của để chung tay cùng chính quyền xây dựng NTM nâng cao”.

Bà Trần Thị Thu Hường, thôn Chợ Nội cho biết: “Thôn Chợ Nội được chính quyền lựa chọn để xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, thời gian qua, ý thức được trách nhiệm của mình, tôi thường xuyên vận động các thành viên trong gia đình tích cực tham gia vào phong trào.

Tuy nhiên, do dịch Covid – 19 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế nên sự đóng góp, chung tay cùng chính quyền của người dân nơi đây còn khiêm tốn.

Chúng tôi luôn xác định, việc tự nguyện đóng góp tiền của, công sức của mình vào công cuộc này chính là để giúp xóm làng thêm khang trang, sạch đẹp, không chỉ mọi người mà bản thân gia đình mình cũng được hưởng lợi. Vì vậy, thời gian tới chúng tôi sẽ tích cực tham gia vào hoạt động này”.

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, thời gian tới, chính quyền xã Tam Hợp cần nỗ lực hơn nữa và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Ngoài nguồn kinh phí của huyện, xã, chính quyền cần tăng cường vận động doanh nghiệp, người dân tích cực tham gia, đóng góp tiền của để đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, các hạng mục công trình phúc lợi…

Ngoài sự nỗ lực của chính quyền địa phương cùng toàn thể nhân dân, xã Tam Hợp cũng rất cần sự hỗ trợ của các cấp về nguồn kinh phí để duy trì và nâng cao các tiêu chí. Qua đó có thể từng bước nhân rộng các thôn NTM kiểu mẫu, phấn đấu về đích xã NTM nâng cao chậm nhất vào năm 2025.

Thành AnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: