Kinh Tế

Giai đoạn 2021-2030, huyện Bình Xuyên chuyển đổi hơn 5.000 ha đất nông nghiệp

Thứ Năm, 14/10/2021

Theo quyết định mới đây của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Bình Xuyên, toàn huyện cần chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 5.000 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong kỳ quy hoạch.

Biểu đồ hiện trạng cơ cấu sử dụng đất năm 2020 của huyện Bình Xuyên

Cùng với đó, thực hiện chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp hơn 26 ha; chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở hơn 364 ha.

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25000. Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Bình Xuyên.

UBND huyện Bình Xuyên có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kịp thời xử lý các vi phạm về quy hoạch theo quy định. Quản lý, theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương với tỉnh qua Sở Tài nguyên và Môi trường khi có yêu cầu.

Tin, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: