Kinh Tế

Dư nợ tín dụng đạt 78.800 tỷ đồng

Thứ Ba, 31/03/2020

Tính đến hết quý I/2020, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt 78.800 tỷ đồng, tăng 0,23% so với cuối năm 2019. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 50.850 tỷ đồng, giảm 0,07% so với cuối năm 2019, chiếm hơn 64,5% tổng dư nợ; dư nợ cho vay trung, dài hạn đạt 27.950 tỷ đồng, tăng 3% so với cuối năm 2019, chiếm gần 35,5% tổng dư nợ.

Do ảnh hưởng bởi Covid-19, những tháng đầu năm 2020, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh chỉ tăng 0,23% so với cuối 2019. (Trong ảnh: Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng SHB chi nhánh Vĩnh Phúc). Ảnh: Chu Kiều

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc, do chịu tác động của Covid-19 nên các hoạt động lưu thông, vận chuyển hàng hóa, hành khách; các lĩnh vực y tế, giáo dục, ăn uống, giải trí và du lịch bị ảnh hưởng rõ rệt.

Một số ngành sản xuất bị ảnh hưởng như thiếu hụt lao động tạm thời, gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên vật liệu đầu vào, gây khó khăn cho SXKD, dẫn đến tín dụng ngân hàng cũng chưa tăng trưởng nhiều (+0,23%) so với thời điểm cuối 2019, thậm chí nhiều tổ chức tín dụng tăng trưởng âm.

Để kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định SXKD, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng cường chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn ưu tiên tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp và người dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; kịp thời áp dụng các hỗ trợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí… đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19.

Đến thời điểm hiện nay, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện miễn, giảm lãi vay cho 98 khách hàng, với dư nợ gần 600 tỷ đồng; cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với 11 khách hàng, với dư nợ gần 250 tỷ đồng; cho vay mới 68 khách hàng, với dư nợ hơn 60 tỷ đồng…

Trần Tỉnh

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: