Kinh Tế

Tam Dương phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới

Thứ Hai, 11/10/2021

Để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới (NTM) trong năm 2021, Tam Dương tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị cùng nhân dân dồn sức, đồng lòng thực hiện hiệu quả các tiêu chí.

Với sự nỗ lực của chính quyền các cấp cùng sự đồng lòng của người dân, Tam Dương đang phấn đấu trở thành huyện NTM. Ảnh: Nguyễn Lượng

Theo báo cáo của UBND huyện Tam Dương, đến thời điểm hiện tại, địa phương đã cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí, đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Tuy nhiên, vẫn cần bổ sung hoàn thiện tiêu chí môi trường và văn hoá do hạng mục Trung tâm VH - TT - TT của huyện cần phải đầu tư sửa chữa, nâng cấp các phòng chức năng và khuôn viên, nhằm đảm bảo đủ điều kiện đạt chuẩn theo quy định.

UBND huyện đang tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các phòng ban, cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ kết quả thực hiện các tiêu chí. Đồng thời, cơ quan thường trực BCĐ xây dựng NTM huyện đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm định theo quy định.

Huyện Tam Dương hiện có 12/12 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí tại 8 xã thuộc khu vực trung du của huyện còn khó khăn, UBND huyện quyết liệt chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát các tiêu chí đảm bảo theo chuẩn vùng Đồng bằng sông Hồng.

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn và phân khai chi tiết nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 lần 2, huyện đã phân bổ kinh phí cho các xã thực hiện hoàn thành các tiêu chí giao thông, cơ sở vật chất văn hoá và duy trì, nâng cao chất lượng chỉ tiêu nước sạch với tổng kinh phí trên 28 tỷ đồng.

Về tiến độ thực hiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, theo kế hoạch, huyện Tam Dương đang tập trung chỉ đạo xã Vân Hội và xã Hoàng Hoa tổ chức triển khai thực hiện, đến nay cả 2 xã đã cơ bản đạt chuẩn 3/5 tiêu chí xã NTM nâng cao gồm phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân; giáo dục và đào tạo - văn hóa; hệ thống chính trị - hành chính công.Còn 2 tiêu chí chưa đạt là hạ tầng KT - XH và vệ sinh môi trường.

Đối với thôn dân cư NTM kiểu mẫu, cả 2 xã cơ bản đã đạt 6/9 tiêu chí gồm nhà ở; vườn hộ; hộ nghèo; giáo dục; y tế; hệ thống chính trị và ANTTXH. Còn 3 tiêu chí chưa đạt là giao thông, văn hóa, vệ sinh môi trường.

Huyện đã chỉ đạo 2 xã thực hiện xong việc rà soát, tổng hợp các danh mục công trình dự án và đã thống nhất với các đơn vị chức năng đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ vốn đầu tư các hạng mục gồm cứng hóa đường giao thông nông thôn; xây dựng mới, cải tạo trường mầm non hoặc trường tiểu học đạt chuẩn mức độ II; đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng; mở rộng Trung tâm văn hoá xã, nhà văn hoá thôn với tổng kinh phí đầu tư trên 106 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 52 tỷ đồng, ngân sách xã gần 54 tỷ đồng.

Trong hành trình phấn đấu trở thành huyện NTM của Tam Dương cũng gặp phải những khó khăn nhất định như công tác tuyên truyền chưa thực sự có chiều sâu; chưa làm rõ chủ thể xây dựng NTM là do dân làm, dân trực tiếp hưởng lợi.

Hoạt động của Ban chỉ đạo của một số xã chưa thường xuyên, sâu sát; nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM còn hạn hẹp, nhất là nguồn vốn từ ngân sách nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; sự hỗ trợ, ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp chưa nhiều.

Nhiều mô hình phát triển sản xuất trên địa bàn chưa thật sự bền vững, còn hạn chế trong việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Thu nhập của người dân còn thấp nên khả năng huy động sức dân đóng góp xây dựng NTM còn khó khăn; trong khi đó, nhu cầu vốn đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất ở nông thôn rất lớn.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Dương Lê Xuân Bình, để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, từ nay đến hết năm, huyện tiếp tục đẩy mạnh quá trình hoàn thiện hồ sơ chứng minh kết quả thực hiện 9/9 tiêu chí và hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2021 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Xin chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp các phòng chức năng và khuôn viên của Trung tâm Văn hoá - TT - TT huyện nhằm đảm bảo đủ điều kiện đạt chuẩn theo quy định.

Tiếp tục chỉ đạo các xã tích cực triển khai thực hiện việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, đặc biệt là nhóm tiêu chí tổ chức sản xuất, thu nhập, hộ nghèo, môi trường và ATTP.

Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng đã được đầu tư xây dựng.

Đối với 2 xã xây dựng NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu, huyện sẽ tập trung huy động nguồn lực hợp pháp để đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn.

Có cơ chế chuyển đổi ngành nghề cho lao động nông thôn, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, chỉ đạo địa phương tập trung nguồn lực để tạo cảnh quan môi trường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp; đảm bảo đạt chuẩn 5/5 tiêu chí xã NTM nâng cao, 9/9 tiêu chí thôn dân cư NTM kiểu mẫu để đề nghị xét công nhận đạt chuẩn theo kế hoạch.

Thành AnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: