Kinh Tế

Cưỡng chế, thu hồi đất để thực hiện công trình Khu đất dịch vụ, đất đấu giá, đất giãn dân tại xã Vũ Di

Thứ Năm, 26/03/2020

Sáng 26/3/2020, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo Quyết định số 892 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện và xã Vũ Di thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Phan Minh Tuệ (Phan Văn Tuệ), thôn Xuân Lai, xã Vũ Di do không chấp hành quyết định thu hồi đất để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng (BT-GPMB) công trình Khu đất dịch vụ, đất đấu giá, đất giãn dân xứ đồng Nếp, xã Vũ Di.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Tường trực tiếp chỉ đạo buổi cưỡng chế, đảm bảo an toàn và đúng quy định pháp luật

Công trình Khu đất dịch vụ, đất đấu giá, đất giãn dân tại xứ đồng Nếp, xã Vũ Di được UBND huyện Vĩnh Tường ban hành Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 11/7/2017, Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 7/1/2020 về việc thu hồi đất; Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 11/7/2017, Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 7/1/2020 về việc phê duyệt phương án BT-GPMB đối với 38 hộ, cá nhân với diện tích 4.203,3 m2 và số tiền BT-GPMB được phê duyệt hơn 860 triệu đồng.

Đến trước ngày 26/3/2020, có 37/38 hộ gia đình, cá nhân nhận tiền BT-GPMB với diện tích 4.028,60 m2, còn lại hộ ông Phan Minh Tuệ cố tình không nhận tiền BT-GPMB với diện tích 174,7 m2.

Hộ ông Tuệ không đồng ý cho thu hồi đất mà có nguyện vọng để lại đất để canh tác. Các ý kiến thắc mắc, kiến nghị của hộ ông Tuệ đã được lãnh đạo UBND huyện, Hội đồng BT-GPMB, Đảng ủy, UBND xã Vũ Di giải thích, trả lời theo quy định của pháp luật. Nếu ông Tuệ có nhu cầu nhận đất canh tác, UBND xã Vũ Di sẽ bố trí quỹ đất để đổi, nhưng hộ gia đình vẫn không đồng ý.

Ngày 26/2/2020, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường đã ban hành Quyết định số 891/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất, Quyết định số 892/QĐ-UBND về thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Phan Minh Tuệ do không chấp hành quyết định thu hồi đất để thực hiện BT-GPMB công trình.

Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đã đối thoại với công dân theo quy định. Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể của huyện và xã Vũ Di đã tuyên truyền, thuyết phục ông Tuệ chấp hành quyết định thu hồi đất, nhận tiền BT-GPMB, nhưng gia đình vẫn không chấp hành.

Trước khi tiến hành cưỡng chế, UBND huyện đã ban hành thông báo thi hành quyết định cưỡng chế; giao UBND xã Vũ Di gửi thông báo này đến hộ gia đình ông Phan Minh Tuệ; niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa thôn Xuân Lai, xã Vũ Di; thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã 2 lần/ngày...

Tin, ảnh: Thúy HườngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: