Kinh Tế

Miễn, giảm, gia hạn nộp thuế do ảnh hưởng bởi Covid-19

Thứ Tư, 25/03/2020

Góp phần giúp người nộp thuế ổn định sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn, mới đây, Cục Thuế tỉnh đã ban hành Công văn số 2178 về việc tham mưu, đề xuất miễn, giảm, gia hạn nộp thuế do ảnh hưởng bởi Covid-19.

Cục Thuế tỉnh đề nghị các phòng thuộc Cục Thuế và các chi cục thuế trực thuộc khẩn trương thực hiện rà soát toàn bộ người nộp thuế (NNT) trên địa bàn bị ảnh hưởng giảm thu; theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình SXKD của NNT thuộc phạm vi ảnh hưởng của dịch bệnh để chỉ đạo triển khai việc thực hiện gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp cho NNT theo các quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành và các văn bản hướng dẫn.

Đánh giá cụ thể mức độ ảnh hưởng của Covid-19 đến từng lĩnh vực thu NSNN năm 2020, từ đó, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất phương án, giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Hồng TínhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: