Kinh Tế

Xây dựng xã Đồng Cương phát triển toàn diện

Thứ Ba, 24/03/2020

Là một xã nằm ở phía Bắc huyện Yên Lạc, tiếp giáp với thành phố Vĩnh Yên, xã Đồng Cương có vị trí địa lý tương đối thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Cương đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV đề ra. Kết thúc nhiệm kỳ, tổng giá trị sản xuất của xã đạt 711 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân đạt 9,6%; giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt hơn 82 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,3%.

Diện mạo NTM xã Đồng Cương (Yên Lạc) ngày càng khởi sắc. Ảnh: Trường Khanh

Với đặc thù là xã nông nghiệp, sản xuất CN-TTCN chưa phát triển, điều kiện sản xuất kinh doanh, dịch vụ của xã còn gặp khó khăn, vì vậy, trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra mục tiêu: Giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế, song phải nâng cao giá trị sản xuất trên cùng một diện tích canh tác. Lấy CN-TTCN và dịch vụ là khâu đột phá để chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế địa phương.

Tiếp tục quan tâm, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; giữ vững an ninh chính trị; đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra, Đảng ủy, UBND xã tập trung chỉ đạo, điều hành, vận dụng mọi tiềm năng, cơ chế chính sách để tổ chức thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội.

Theo đó, cả hệ thống chính trị của xã Đồng Cương vào cuộc, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đưa các loại cây trồng có năng suất, chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, ứng dụng nhanh tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng thu nhập, cải tạo đất vàn cao với giá trị thu nhập bình quân đạt từ 70 - 90 triệu đồng/ha; chăn nuôi tiếp tục phát triển mạnh, tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của xã.

Với mục tiêu lấy CN-TTCN và dịch vụ là khâu đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 5 năm qua, Đảng ủy, UBND xã tạo mọi điều kiện để các ngành nghề như cơ khí, đồ mộc, may mặc, vận tải phát triển, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Trên địa bàn xã đã hình thành hệ thống dịch vụ gồm: Vận tải hàng hóa, hành khách; cơ khí sửa chữa, sản xuất đồ gỗ... tạo việc làm cho gần 300 lao động địa phương với mức thu nhập từ 6 - 10 triệu đồng/người/tháng… góp phần nâng cao giá trị sản xuất CN-TTCN; thương mại-dịch vụ đạt hơn 620 tỷ đồng, vượt mục tiêu đại hội đề ra.

Phong trào xây dựng NTM ở Đồng Cương những năm qua góp phần xây dựng cộng đồng khu dân cư có đời sống kinh tế phát triển, ấm no hạnh phúc, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.

Nổi bật là phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng. Trong những năm qua, với sự hỗ trợ đầu tư của ngân sách nhà nước, sự đồng thuận, tích cực tham gia hưởng ứng của nhân dân, xã Đồng Cương cơ bản hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng trên địa bàn.

Đến nay, 100% các tuyến đường trục xã, liên xã, trục thôn, ngõ, xóm được cứng hóa đảm bảo tiêu chí NTM. Trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Đảng ủy, UBND xã Đồng Cương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chất lượng NTM, tiếp tục đầu tư nâng cao một số tiêu chí thực hiện kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội của Đồng Cương tiếp tục phát triển và có nhiều tiến bộ. Bộ Quy ước, hương ước văn hóa trong các thôn được duy trì có nền nếp.

Xã đã hoàn thành quy hoạch xây dựng khu trung tâm văn hóa xã; 100% thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn, được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu về hội họp, sinh hoạt tập thể của nhân dân trong các thôn, xóm. Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa toàn xã đạt trên 91%; 5/5 làng đạt làng văn hóa.

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, cơ sở vật chất trong các nhà trường được đầu tư xây dựng theo hướng chuẩn hóa. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn được nâng lên.

Với mục tiêu xây dựng xã Đồng Cương phát triển toàn diện, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Khai thác điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững gắn với xây dựng đô thị.

Toàn xã phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất là 1.135 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 9,8%/năm; giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 116 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn còn dưới 1%, không có đối tượng chính sách thuộc diện hộ nghèo...

Hoàng Nga

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: