Kinh Tế

Hỗ trợ xây dựng hơn 26.700 công trình xử lý chất thải chăn nuôi

Thứ Hai, 04/10/2021

Nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi, giai đoạn 2013 - 2020, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng hơn 26.700 công trình, mô hình xử lý chất thải chăn nuôi; trong đó hơn 19.000 hầm biogas, hơn 7.500 đệm lót sinh học, 142 bể lọc, sục xử lý chất thải.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học, giai đoạn 2021-2023, trong đó, tỉnh thực hiện hỗ trợ đối với 4 chế phẩm đưa vào thực hiện trong chăn nuôi gồm: Chế phẩm làm đệm lót cho gà; chế phẩm sinh học xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn; chế phẩm sinh học và nguyên liệu làm đệm lót chăn nuôi bò thịt và chế phẩm sinh học xử lý chất thải trong chăn nuôi bò sữa.

Theo đánh giá của các hộ chăn nuôi, các chương trình hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi của tỉnh đã góp phần rất lớn giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, giảm thiểu trên 80% mùi hôi chuồng trại; cung cấp thêm nguồn chất đốt, giúp giảm chi phí trong sinh hoạt và sản xuất.

Ngoài ra, toàn bộ chế phẩm thải ra có thể dùng để sản xuất thành phân vi sinh có giá trị dinh dưỡng cao và dễ hấp thụ đối với cây trồng.

Đồng thời giúp người chăn nuôi nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế, nhất là tạo ra sản phẩm chăn nuôi an toàn, thân thiện với môi trường.

Năm 2020, giá trị sản xuất chăn nuôi của tỉnh ước đạt hơn 5.200 tỷ đồng, chiếm 50,2% giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản toàn tỉnh.

Mai LiênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: