Kinh Tế

Nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng, phát triển và quản lý đô thị

Thứ Hai, 04/10/2021

Với sự quyết tâm, sâu sát của các cấp ủy, Đảng, chính quyền và sự nỗ lực phấn đấu của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển và quản lý đô thị đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hệ thống đô thị tăng cả về số lượng, chất lượng, bước đầu hình thành mạng lưới đô thị kết nối, phát triển theo kế hoạch, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc.

Các dự án bất động sản mới thực hiện theo quy hoạch phát triển đô thị, đem lại diện mạo mới, văn minh, hiện đại cho thành phố Vĩnh Yên. Ảnh: Chu Kiều

 

10 năm qua, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định, chỉ thị về công tác phân loại đô thị, phân cấp quản lý, kết cấu hạ tầng đô thị, phát triển kinh tế, dịch vụ, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Để nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước về quản lý đô thị, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, rà soát và điều chỉnh các quy hoạch phù hợp với tình hình phát triển KT- XH; tổ chức lập các quy hoạch mới đảm bảo và phù hợp với từng giai đoạn phát triển đô thị.

Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt 15/15 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000; 3 đồ án quy hoạch xây dựng các vùng liên huyện phía Nam, phía Bắc, phía Tây đô thị Vĩnh Phúc trên cơ sở kết nối không gian, hạ tầng với quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc; 6 đồ án quy hoạch chung và quy hoạch phân khu phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp; 20 đồ án quy hoạch chung các loại đô thị loại V; 46 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chỉnh trang đô thị hiện hữu trong phạm vi đô thị Vĩnh Phúc.

Tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh tăng lên đáng kể; hoàn thành công tác quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng liên huyện, quy hoạch phân khu thuộc đô thị Vĩnh Phúc, quy hoạch chung các đô thị loại V giai đoạn đến năm 2020; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại các đô thị hiện hữu đạt khoảng 45%.

Hiện nay, Vĩnh Phúc có 32 đô thị, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra, trong đó, thành phố Vĩnh Yên đạt đô thị loại II, thành phố Phúc Yên đô thị loại III và 30 xã, thị trấn đạt đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 45%, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, cao hơn mức bình quân của cả nước.

Để tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp, dự án, Vĩnh Phúc đã tập trung làm tốt công tác quy hoạch, trong đó chú trọng tới quy hoạch phát triển các khu cụm công nghiệp, cải cách TTHC.

Toàn tỉnh có 19 KCN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục quy hoạch với quy mô trên 5.500 ha; 18 cụm công nghiệp được hình thành và thành lập với tổng diện tích gần 377 ha.

Công tác xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng xã hội được quan tâm, đầu tư. Đến nay có 72 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư với diện tích trên 2.552 ha, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 250 nghìn người, tăng thêm khoảng 14,2 triệu m2 so với năm 2012, vượt mục tiêu Nghị quyết, với diện tích bình quân đạt 29,7 m2/người.

Công tác phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, nhà ở cho người nghèo được quan tâm với 35 dự án nhà ở xã hội đã giao chủ đầu tư; 3.066 hộ có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở; 493 hộ/1381 hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn xây dựng nhà ở theo Đề án hỗ trợ người nghèo có khó khăn về nhà ở.

Quy mô mạng lưới trường học từ bậc mầm non đến THPT được củng cố, hoàn thiện, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập.

Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, chuyển dần sang đầu tư theo chiều sâu như tăng cường đầu tư hệ thống trang thiết bị ứng dụng CNTT, thiết bị thí nghiệm thực hành vào phục vụ giảng dạy, đạt chuẩn quốc gia.

Công tác mở rộng diện tích đất trường học được triển khai quyết liệt đáp ứng nhu cầu giáo dục trước mắt và lâu dài. Đến nay, đã đưa vào sử dụng một số trường THPT tiêu biểu: Chuyên Vĩnh Phúc, Nguyễn Thị Giang, Trần Hưng Đạo, Đồng Dậu...

Xác định giao thông là huyết mạch của nền kinh tế, 10 năm qua, tỉnh đã đầu tư và đưa vào sử dụng nhiều tuyến giao thông trọng điểm, góp phần đưa mạng lưới đường giao thông trên địa bàn phát triển với quy mô tương đối hiện đại, đồng bộ và có tính liên thông, liên kết cao giữa các địa phương trong tỉnh, với các tỉnh phía Bắc và đồng bằng sông Hồng; đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh, góp phần mở rộng không gian đô thị, từng bước hình thành hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc huy động các nguồn vốn cho đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị còn hạn chế. Một số tuyến giao thông đối ngoại chưa được cải tạo, nâng cấp, cơ bản các tuyến đường vành đai đô thị chưa được đầu tư thông xe toàn tuyến theo nghị quyết đề ra.

Trong giai đoạn 2016-2020, các dự án cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải mới chỉ kêu gọi nhà đầu tư, kêu gọi vốn ODA, chuẩn bị đầu tư mà chưa được triển khai đầu tư xây dựng; việc thu hút và triển khai đầu tư nhà ở cho chuyên gia và nhà ở công nhân chưa đáp ứng yêu cầu…

Với mục tiêu đến năm 2025, kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I, các huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Tam Đảo cơ bản đạt tiêu chí đô thị lại IV, giai đoạn 2021- 2025, Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, sự cần thiết về xây dựng, phát triển và quản lý đô thị.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt xây dựng quy hoạch Vĩnh Phúc theo Luật quy hoạch, trong đó tích hợp các quy hoạch chuyên ngành đảm bảo tính đồng bộ để thực hiện các dự án đầu tư hiệu quả, thiết thực.

Chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; thu hút các nguồn vốn xã hội hóa đầu tư cho phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Rà soát danh mục các công trình dự án kết cấu hạ tầng đô thị để ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021- 2025, đảm bảo phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển KT- XH của tỉnh…

Hồng TínhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: