Kinh Tế

Tổng dư nợ cho vay đạt 97.500 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cuối năm 2020

Thứ Sáu, 01/10/2021

Nhằm giúp khách hàng duy trì hoạt động, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn; giảm lãi suất cho vay; tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên. Lãi suất cho vay trên địa bàn phổ biến từ 4 - 9,5%/năm đối với từng kỳ hạn và đối tượng.

9 tháng năm 2021, lãi suất cho vay của các TCTD trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 4 - 9,5%/năm đối với từng kỳ hạn và đối tượng. (Trong ảnh: Vietinbank Vĩnh Phúc luôn đồng hành với doanh nghiệp để duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh) (Dùng ảnh dưới) Ảnh Nguyễn Lượng

Đến hết tháng 9/2021, tổng dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn đạt 97.500 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cuối năm 2020; trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 66.000 tỷ đồng, tăng 13%; dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt 31.500 tỷ đồng, tăng 6,25% so với cuối năm 2020.

Cơ cấu tín dụng phần lớn là cho vay các hoạt động chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 như: Thương mại, dịch vụ, chiếm tỷ lệ 54% tổng dư nợ; cho vay lĩnh vực Công nghiệp - Xây dựng chiếm 38,67%, Nông - Lâm - Thủy sản chiếm 7,33% tổng dư nợ.

Phân theo đối tượng vay vốn, dư nợ khu vực hộ gia đình, tư nhân, cá thể tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, ước đạt 51.000 tỷ đồng, chiếm hơn 52% tổng dư nợ; khu vực doanh nghiệp chiếm gần 48% tổng dư nợ, trong đó dư nợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm hơn 44% dư nợ cho vay doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì hoạt động SXKD.

Lưu NhungTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: