Kinh Tế

Sáp nhập các Chi cục Thuế: Thay đổi bộ máy nhưng vẫn đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách

Thứ Sáu, 13/03/2020

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về tổ chức, sắp xếp tinh gọn bộ máy quản lý thuế, đến nay, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã thực hiện sắp xếp, sáp nhập các Chi cục Thuế cấp huyện thành các Chi cục Thuế khu vực theo lộ trình. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Thuế được tiến hành khẩn trương nhưng vẫn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Tinh gọn bộ máy, giảm chi phí hành chính

Với quyết tâm thực hiện tốt việc sắp xếp, sáp nhập các Chi cục Thuế thành Chi cục Thuế khu vực theo tinh thần nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, năm 2018, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã chủ động xây dựng kế hoạch trình Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phương án sáp nhập các Chi cục Thuế; triển khai đồng loạt các nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy, kết hợp sắp xếp lại nguồn nhân lực để thực hiện tinh giản biên chế, giảm chi phí hành chính của cơ quan thuế.

Cán bộ Phòng Kê khai và kế toán thuế (Cục Thuế tỉnh) kiểm tra, rà soát dữ liệu hồ sơ hoàn thuế, phối hợp hiệu quả trong việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập các Chi cục Thuế. Ảnh: Nguyễn Lượng

Để việc hợp nhất các Chi cục Thuế đạt hiệu quả cao, Cục Thuế tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo gồm 23 thành viên và tổ giúp việc gồm 13 thành viên để triển khai cụ thể chương trình, kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện các công việc theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Đồng thời, chỉ đạo các Chi cục Thuế chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ công chức, viên chức; tuyên truyền về chủ trương, kế hoạch, lộ trình sáp nhập các đơn vị để tạo sự đồng thuận, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Tại các phòng chuyên môn của Cục Thuế tỉnh cũng như các Chi cục Thuế, cán bộ, công chức đã chủ động sắp xếp hồ sơ tài liệu, lưu trữ xong trước khi hợp nhất; rà soát, thống kê, bàn giao tất cả công việc đã xử lý, chưa xử lý và đang xử lý (bao gồm hồ sơ giấy, dữ liệu trên các ứng dụng quản lý thuế) từ các Chi cục Thuế được hợp nhất sang Chi cục Thuế khu vực tại thời điểm bàn giao.

Cùng với việc thực hiện sáp nhập các đội thuế, cán bộ, công chức các Chi cục Thuế chủ động giải quyết mọi công việc trước khi sáp nhập theo chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh, như: Rà soát tất cả người nộp thuế để hoàn thiện việc cấp mã số thuế và đưa vào diện quản lý thuế; rà soát, phân loại lại hồ sơ khai thuế để nhập dữ liệu vào chương trình quản lý, không để tồn đọng hồ sơ trên hệ thống; chốt danh sách theo từng nhóm tổ chức, cá nhân còn nợ đọng thuế, nợ tiền phạt, tiền chậm nộp đến trước thời điểm bàn giao; lập danh mục hồ sơ để thực hiện bàn giao đối với từng doanh nghiệp thuộc nhóm nợ trên, dưới 90 ngày và doanh nghiệp thuộc nhóm nợ khó thu.

Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn để người nộp thuế nắm rõ chủ trương hợp nhất các Chi cục Thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước chính xác, kịp thời.

Phòng Công nghệ thông tin - Cục Thuế tỉnh khẩn trương triển khai, cụ thể hóa các khâu trong công tác chuyển giao dữ liệu từ các Chi cục Thuế sang các Chi cục Thuế khu vực. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho 100% cán bộ, công chức thuộc các Chi cục Thuế về công tác kết xuất dữ liệu, hướng dẫn ký số và lưu trữ hồ sơ, đảm bảo tính bảo mật, phân quyền truy cập đúng và đủ, sao lưu đầy đủ các file dữ liệu bàn giao, đảm bảo các công việc hoàn thành sớm và bàn giao, chuyển dữ liệu từ các Chi cục Thuế sang Chi cục Thuế khu vực được thuận lợi, an toàn xong trước 17h ngày 28/2/2020.

Đây là thời điểm Tổng cục Thuế tạm dừng hệ thống dịch vụ thuế điện tử và “đóng băng” ứng dụng, khóa quyền cập nhật, xử lý dữ liệu của tài khoản và người sử dụng hiện tại để các Cục Thuế tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai việc tổng hợp dữ liệu, bàn giao từ các Chi cục Thuế hợp nhất cho các Chi cục Thuế khu vực.

Khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ

Bước đầu triển khai việc sáp nhập, hợp nhất các Chi cục Thuế không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc nhất định, như: Quy trình quản lý chung bộ máy nhưng nguồn thu vẫn tách riêng cho từng địa bàn; khối lượng nội dung công việc, danh mục tài liệu, hồ sơ dữ liệu cần bàn giao rất lớn, quá trình tổng hợp với niên độ nhiều năm tính từ thời điểm sáp nhập trở về trước... Mặc dù công việc khá bộn bề, song với tinh thần quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sáp nhập theo chủ trương của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; lãnh đạo, công chức các Chi cục Thuế trong tỉnh đã khẩn trương, nghiêm túc và tích cực hoàn thành từng khâu công việc, đảm bảo tính chính xác, kịp tiến độ, thời gian bàn giao để các Chi cục Thuế khu vực sau khi hợp nhất đi vào hoạt động ổn định từ ngày 2/3/2020 theo đúng kế hoạch. Cùng với việc kiện toàn, củng cố tổ chức, ngành Thuế tỉnh thường xuyên nắm bắt kịp thời những vướng mắc để khắc phục và hoàn chỉnh.

Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 (KCN Khai Quang) giải quyết việc làm cho hơn 3.400 lao động và là một trong những doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế Nhà nước. Ảnh: Nguyễn Lượng

Đến nay, Cục Thuế tỉnh đã thực hiện sáp nhập Chi cục Thuế thành phố Phúc Yên và Chi cục Thuế huyện Bình Xuyên thành Chi cục Thuế khu vực Phúc Yên (trụ sở đặt tại Chi cục Thuế thành phố Phúc Yên); Chi cục Thuế huyện Vĩnh Tường và Chi cục Thuế huyện Yên Lạc sáp nhập thành Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Tường (trụ sở đặt tại Chi cục Thuế huyện Vĩnh Tường); Chi cục Thuế huyện Tam Đảo và Chi cục Thuế huyện Tam Dương sáp nhập thành Chi cục Thuế khu vực Tam Đảo (trụ sở đặt tại Chi cục Thuế huyện Tam Đảo); Chi cục Thuế huyện Lập Thạch và Chi cục Thuế huyện Sông Lô sáp nhập thành Chi cục Thuế khu vực Lập Thạch (trụ sở đặt tại Chi cục Thuế huyện Lập Thạch).

Tính đến 20h ngày 1/3/2020, toàn tỉnh cơ bản hoàn thành việc bàn giao dữ liệu theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế. Các file dữ liệu bàn giao đã được ký đủ 3 chữ ký số, đồng thời đã gửi 1.281 file dữ liệu đến Tổng cục Thuế theo đúng thời gian quy định. Cục Thuế tỉnh đã hoàn thành việc nâng cấp các ứng dụng: Quản lý trước bạ, nhà đất; TMS... nhằm đáp ứng hoạt động chuyên môn của các Chi cục Thuế khu vực cũng như việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương trong công tác quản lý thuế, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN được giao sau khi sáp nhập, sắp xếp bộ máy. Đồng thời, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuế cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa liên thông theo đúng quy định.

Việt SơnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: