Kinh Tế

Thi đua sản xuất vì sự phát triển của doanh nghiệp

Thứ Ba, 28/09/2021

Với mục tiêu “năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, những năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai và đem lại hiệu quả thiết thực. Phong trào góp phần khơi dậy tinh thần thi đua sản xuất, tính chủ động, sáng tạo của người lao động; nhiều sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật của người lao động (NLĐ) đã được ứng dụng vào thực tế sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng mỗi năm.

Sáng kiến "Cải tiến bộ đầu mài đánh bóng mép gạch" của anh Hoàng Quốc Phong làm lợi cho Công ty TNHH Vitto Vĩnh Phúc hàng tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: Kim Ly (Ảnh chụp trước ngày 27/4)

Nhiều sáng kiến làm lợi hàng tỉ đồng

Xuất phát từ yêu cầu giảm chi phí sản xuất, nguyên liệu đầu vào và lượng khí thải ra môi trường trong quá trình sản xuất do Ban Giám đốc Công ty TNHH Hitachi Astemo Vĩnh Phúc, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên đề ra, đầu năm 2021, anh Nguyễn Đức Công, NLĐ của công ty đã bắt tay vào nghiên cứu cải tiến hệ thống lò nấu nhôm.

Sau 6 tháng triển khai, qua các bước thử nghiệm cho thấy, hệ thống lò nấu nhôm được cải tiến đã đem lại hiệu quả rõ rệt, giúp giảm áp lực cho nhân viên hóa lỏng, giảm tiêu hao nguyên vật liệu và chất thải, khí thải nguy hại ra môi trường…

Đề tài nghiên cứu được Ban Giám đốc Công ty TNHH Hitachi Astemo Vĩnh Phúc đánh giá cao, áp dụng thực tiễn trong hoạt động sản xuất.

Anh Công cho biết: “Ban Giám đốc công ty luôn khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ, NLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Trong quá trình triển khai đề tài, tôi được công ty quan tâm hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện về thời gian để nghiên cứu.

Khi đưa vào ứng dụng, hệ thống lò nấu nhôm sau khi được cải tiến giảm khoảng 6% lượng tiêu hao nguyên vật liệu, giảm 6 - 8% khí thải CO2 và xỉ nhôm ra môi trường, đồng thời giảm chi phí xử lý chất thải sau quá trình sản xuất... làm lợi cho công ty khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm”.

Chia sẻ thêm về triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tại Công ty TNHH Hitachi Astemo Vĩnh Phúc, đồng chí Phạm Thanh Vân, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết: “Công ty đã có nhiều cơ chế khuyến khích các tập thể và cá nhân thi đua sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với mục tiêu hợp lý hóa sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, cải thiện môi trường làm việc.

Công ty đã thành lập Ủy ban cải tiến, tổ chức phát động phong trào thi đua hằng năm và định kỳ 6 tháng tiến hành đánh giá các sáng kiến của cán bộ, NLĐ. Tại các tổ đều có sẵn “phiếu sáng kiến”.

Trong quá trình làm việc, sản xuất, cán bộ, NLĐ phát hiện những hạn chế, khó khăn và có sáng kiến để cải tiến có thể viết vào phiếu và gửi cho quản lý tổ để tập hợp gửi Ủy ban cải tiến. Tất cả các sáng kiến đều được Ban Giám đốc công ty khuyến khích và có phần thưởng động viên.

Bên cạnh hoạt động cải tiến liên tục, công ty duy trì hoạt động của các nhóm cải tiến, mỗi nhóm gồm 9 - 12 người. Trên cơ sở ghi nhận những khó khăn trong hoạt động sản xuất, các nhóm sẽ nghiên cứu và đưa ra giải pháp cải tiến nhằm nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí, giải phóng sức lao động, cải thiện môi trường làm việc…”.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, Công đoàn Công ty cổ phần Prime Group đã chú trọng làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, động viên, khích lệ kịp thời những tập thể, cá nhân có sáng kiến hiệu quả; tư vấn Ban lãnh đạo công ty ban hành “Quy chế hoạt động sáng kiến”; tổ chức cho cán bộ, NLĐ đăng ký sáng kiến hằng năm và thành lập Tổ hỗ trợ thực hiện sáng kiến để thẩm định về báo cáo kinh tế, kỹ thuật, xác định giá trị làm lợi... của các sáng kiến.

Đồng chí Đặng Xuân Thu, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết: “Đối với những sáng kiến được công nhận, Hội đồng sáng kiến của công ty sẽ xem xét ra quyết định khen thưởng. Sáng kiến tính được giá trị làm lợi bằng tiền thì sau khi được công nhận, tác giả được thưởng theo phần trăm giá trị làm lợi/năm.

Những người hỗ trợ thực hiện sáng kiến được thưởng bằng 30% mức thù lao cho tác giả sáng kiến. Đối với sáng kiến không tính ra giá trị làm lợi bằng tiền như các sáng kiến liên quan đến cải thiện điều kiện làm việc; đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; hợp lý hóa quy trình sản xuất; bảo vệ môi trường… mức thưởng cho tác giả được tính theo khả năng áp dụng. Nhờ cách làm này, phong trào được toàn thể cán bộ, NLĐ công ty hưởng ứng tích cực”.

Hướng tới mục tiêu nâng cao năng suất lao động

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong các doanh nghiệp được triển khai gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đã góp phần vào sự phát triển của mỗi doanh nghiệp.

Từ năm 2015 đến nay, đã có hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được ứng dụng vào thực tiễn lao động, sản xuất, trong đó có nhiều sáng kiến tiêu biểu, làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng mỗi năm.

Khác với những công trình nghiên cứu khoa học, các sáng kiến của NLĐ tại các doanh nghiệp phần lớn đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhiều sáng kiến hợp lý hóa sản xuất đều xuất phát từ những khó khăn vướng mắc trong công việc.

Do vậy, khi đưa vào áp dụng thực tế thường đem lại hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, góp phần trong việc giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của mỗi doanh nghiệp; đồng thời, đóng góp thiết thực vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Lê MơTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: