Kinh Tế

Hỗ trợ 15,8 triệu con cá giống mới cho các hộ nuôi trồng thủy sản

Thứ Ba, 28/09/2021

Nhằm phát triển nhanh cá giống mới có năng suất, chất lượng cao, giai đoạn 2013-2020, tỉnh ta đã hỗ trợ 15,8 triệu con cá giống mới (hơn 15 triệu con cá rô phi đơn tính, 742 nghìn con cá chép lai) cho hơn 720 hộ nuôi thâm canh với diện tích 780 ha; đầu tư, hỗ trợ nâng cấp hạ tầng 2 cơ sở sản xuất giống, bổ sung thay thế đàn cá cấp bố mẹ cho 6 cơ sở sản xuất giống.

Đồng thời, Chi cục Thủy sản đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nuôi áp dụng các tiến bộ KHKT theo hướng thâm canh. Qua đó, nhiều hộ sản xuất đã tăng 2 vụ/năm, năng suất đạt trên 10 tấn/ha, tăng gấp 4-5 lần so với nuôi cá truyền thống, góp phần tăng giá trị sản xuất 1 ha nuôi trồng thủy sản từ 35,4 triệu đồng năm 2008 lên gần 194 triệu đồng năm 2020 (tăng 158,41 triệu đồng/ha).

Hiện, trên địa bàn tỉnh đã hình thành nhiều khu nuôi trồng thủy sản thâm canh tập trung, quy mô lớn ở các xã: Phú Đa, Cao Đại, Tuân Chính (Vĩnh Tường); Nguyệt Đức, Liên Châu (Yên Lạc); sản xuất, ương dưỡng giống ở các xã: Yên Lập, Đại Đồng, Tân Tiến (Vĩnh Tường); nuôi cá lồng ở huyện Sông Lô.

Nhiều đối tượng nuôi trồng thủy sản mới, có giá trị kinh tế được nông dân đưa vào sản xuất như: Nuôi trai nước ngọt lấy ngọc, nuôi cá lóc nhím, chuối hoa trong lồng, cá tầm trong bể, nuôi ếch...

Đã có các mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất như: Mô hình nuôi cá theo công nghệ “sông trong ao” ở các xã: Đồng Văn, Nguyệt Đức (Yên Lạc), nuôi cá rô phi bằng công nghệ Biofloc ở xã Trung Mỹ ( Bình Xuyên), nuôi cá nước lạnh ở 2 huyện: Tam Đảo, Sông Lô.

Mai LiênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: