Kinh Tế

Kinh tế hợp tác xã Vĩnh Phúc đối diện nhiều khó khăn

Thứ Hai, 09/03/2020

Thiếu các mối liên doanh, liên kết với các hợp tác xã (HTX), các loại hình tổ chức kinh tế khác và với các đơn vị nghiên cứu; đa số các HTX vẫn làm ăn theo kiểu tự cung tự cấp trong nội bộ; hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các HTX vẫn mang tính ngắn hạn, chưa xây dựng được phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ dài hạn cho mình…là những khó khăn, thách thức đang kéo chậm quá trình phát triển kinh tế HTX trên địa bàn tỉnh.

HTX rau an toàn Vân Hội Xanh, xã Vân Hội (Tam Dương) là một trong số ít các HTX hoạt động tương đối hiệu quả nhờ tạo được mối liên kết với doanh nghiệp

Vĩnh Phúc hiện có hơn 600 HTX, với hơn 230 nghìn thành viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: Nông nghiệp; công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; xây dựng; thương mại; điện; kinh doanh tổng hợp.

Trong đó, thành viên cá nhân hơn 18 nghìn người. Tổng số lao động thường xuyên trong các HTX là gần 40 nghìn người, đội ngũ cán bộ quản lý khoảng 1.500 người. Tổng số vốn và giá trị tài sản của các HTX đạt khoảng 3.000 tỷ đồng. Tỷ lệ HTX đang hoạt động đạt hơn 80% tổng số HTX.

Trong những năm qua, để hỗ trợ và tạo điều kiện cho các HTX phát triển, bên cạnh các chính sách của trung ương, Vĩnh Phúc đã xây dựng, ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ cho kinh tế HTX, có thể kể đến như: Chính sách đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực quản lý HTX; ưu đãi đất đai đối với HTX; thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Vĩnh Phúc.

Hỗ trợ kinh phí cho các HTX đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, hạ giá thành, nâng sức cạnh tranh; hỗ trợ tiếp thị và mở rộng thị trường; chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy lợi, điện, nước… tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế HTX.

Tuy nhiên, qua đánh giá thực tế của các cơ quan chuyên môn, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các HTX vẫn mang tính ngắn hạn, chưa xây dựng được phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ dài hạn cho mình, do đó các hoạt động kinh tế của HTX thiếu ổn định, bị động, lợi ích mang lại cho thành viên chưa cao. Trung bình lợi nhuận của các HTX chỉ đạt trên dưới 100 triệu đồng/năm. Trong tổng số khoảng 80% số HTX đang hoạt động, có đến hàng trăm HTX được xếp loại sản xuất kinh doanh yếu kém.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh mới có duy nhất 1 Liên hiệp HTX, do đó các HTX chưa có kinh nghiệm trong việc gắn kết, hợp tác giữa các HTX, giữa HTX với các đơn vị khác. Đa số các HTX vẫn làm ăn theo kiểu tự cung tự cấp trong nội bộ, chưa chủ động hợp tác với bên ngoài. Thiếu các mối liên doanh, liên kết với các HTX, các loại hình tổ chức kinh tế khác và với các đơn vị nghiên cứu.

Do vậy, rất khó để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh với quy mô lớn và đóng góp nhiều hơn vào giá trị sản xuất của tỉnh; hiện đóng góp của kinh tế HTX vào cơ cấu giá trị sản xuất của tỉnh chỉ chiếm trên dưới 2% tổng giá trị sản xuất các thành phần kinh tế.

Nguyên nhân chủ yếu khiến hoạt động của kinh tế HTX gặp nhiều khó khăn được xem là do việc thể chế hóa các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế HTX còn chậm và chưa đồng bộ. Một số chính sách và văn bản hướng dẫn có tính khả thi chưa cao và chưa quan tâm đầy đủ đến yếu tố chất lượng hiệu quả và khả năng hội nhập của các tổ chức kinh tế HTX. Công tác quản lý nhà nước đối với HTX còn hạn chế.

Nhiều chính sách hỗ trợ kinh tế HTX chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Về đất đai, hầu hết diện tích đất do các HTX quản lý chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nhiều HTX chưa có trụ sở riêng để hoạt động. Việc tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ quản lý và lao động khu vực kinh tế HTX không được thường xuyên do nguồn kinh phí hạn hẹp.

Bên cạnh đó, HTX không có kinh phí hỗ trợ cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ dài hạn và ngắn hạn, nên không khuyến khích được đội ngũ này chủ động học tập nâng cao trình độ. Hiện chỉ có khoảng 30% tổng số cán bộ, quản lý các HTX trên địa bàn tỉnh có trình độ chuyên môn đại học và cao đẳng.

Năng lực quản lý của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc HTX còn hạn chế, làm việc không ổn định lâu dài trong HTX. Công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về kinh tế HTX chưa thường xuyên và chưa sâu nên nhận thức của không ít cán bộ và thành viên về HTX còn rất hạn chế.

Tổng số vốn bình quân 1 HTX trên địa bàn tỉnh chưa cao, nhiều HTX quy mô thôn, vốn hoạt động chỉ có từ vài chục triệu đồng hoặc không có vốn hoạt động, nhất là các HTX nông nghiệp. Hiện tại, vốn trung bình của các HTX nông nghiệp chỉ đạt gần 500 triệu đồng/HTX; đối với HTX phi nông nghiệp là hơn 7 tỷ đồng/HTX.

Thiết nghĩ, kinh tế HTX đóng vai trò quan trọng và là đòn bẩy cho phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân. Với Vĩnh Phúc, tiềm năng phát triển kinh tế HTX còn rất lớn bởi có nhiều thuận lợi về truyền thống, cơ chế và thị trường.

Do vậy, thời gian tới, để kinh tế HTX thực sự tạo được bước phát triển đột phá, tỉnh xem xét tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương triển khai đồng bộ việc hoàn thiện thể chế thị trường, các cơ chế chính sách hỗ trợ HTX.

Quan tâm đầu tư thích đáng, đồng thời, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ với kinh tế HTX. Bên cạnh đó, mỗi HTX cũng cần chủ động thay đổi tư duy, nâng cao năng lực hoạt động; xây dựng kế hoạch phát triển thích ứng với cơ chế thị trường, tránh trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, có như vậy mới phát triển bền vững và đóng góp nhiều hơn cho phát triển chung của tỉnh.

Bài, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: