Kinh Tế

Gắn thi đua với thực tiễn sống động của xã hội

Thứ Sáu, 17/09/2021

Trong nội dung phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH của UBND tỉnh mới đây có một nội dung rất đáng chú ý. Đó là yêu cầu: Thi đua đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi đua. Thực tế cho thấy, đây chính là một trong những nội dung mang tính đột phá nhằm khắc phục những tồn tại của nhiều phong trào thi đua trước đây. Giải quyết tốt vấn đề này, gắn được hơi thở cuộc sống vào đó, thi đua sẽ không bị coi là phong trào mang tính hình thức.

Công nhân Công ty TNHH KLW, thành phố Phúc Yên nêu cao tinh thần thi đua, khắc phục khó khăn, vượt qua dịch bệnh, hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra trong năm 2021.

 

Theo đó, để công tác thi đua đạt hiệu quả, mục đích đề ra cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình thực tiễn. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong công tác khen thưởng...

Như vậy có thể nói, Vĩnh Phúc đã nhìn thẳng vào sự thực, nhận rõ những tồn tại, hạn chế của một số phong trào thi đua chưa được thực hiện đến nơi đến chốn dẫn đến hiệu quả chưa cao. Từ đó đề ra yêu cầu, biện pháp khắc phục cụ thể như: Thi đua phải phù hợp với tình hình thực tiễn; quá trình thực hiện phải có kế hoạch kiểm tra, giám sát chặt chẽ; kiên quyết nói không với bệnh thành tích trong công tác thi đua...

Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp gây nhiều tác động lớn đến nền kinh tế của tỉnh như hiện tại, nhiều mục tiêu phát triển KT-XH có nguy cơ không đạt hoặc đạt thấp, thậm chí phải điều chỉnh mục tiêu và kế hoạch thực hiện. Do vậy, xét về thời điểm, việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH vào lúc này là hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tiễn của xã hội.

Nó có ý nghĩa như một cú hích quan trọng, phá bỏ tư duy trì trệ, tâm lý chán nản của một bộ phận cán bộ, người dân, doanh nghiệp sau một thời gian khá dài bị dịch bệnh bủa vây. Phong trào thi đua cũng mở ra nhiều cơ chế, động lực tạo sự thay đổi cả về chất và lượng cho sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh trong tình hình mới.

Thực tế cho thấy, công tác thi đua ở một số cơ quan, đơn vị những năm qua chưa được quan tâm thấu đáo, còn mang tính hình thức. Có nơi coi nhẹ việc nghiên cứu thực tế để phát động phong trào thi đua, chỉ chú trọng khen thưởng cuối năm, ít khen thưởng đột xuất, biểu dương các nhân tố điển hình.

Nhiều nơi không tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với chức năng, nhiệm vụ mà chỉ tham gia những chương trình thi đua chung chung. Trong công tác khen thưởng, dù đã có những đổi mới, nhưng người lao động trực tiếp, người nông dân… chưa thật sự được chú trọng.

Chính vì vậy, phong trào thi đua lần này đã đề ra nhiều nội dung thiết thực như chú trọng đến việc đổi mới nội dung, phương thức tổ chức. Việc thi đua phải có định hướng, mục tiêu rõ ràng là thi đua để làm gì, đạt được kết quả cụ thể ra sao.

Ví như kết thúc đợt thi đua phải tăng trưởng được bao nhiêu % chỉ số kinh tế, thu nhập bình quân đầu người tăng thêm bao nhiêu so với trước, giảm được bao nhiêu vụ việc liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Quá trình triển khai thực hiện gắn chặt với trách nhiệm của mỗi cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu để hạn chế tối đa tình trạng đùn đẩy, né tránh công việc. Việc thi đua phải hướng đến được mục đích cuối cùng là cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần thực tế của nhân dân.

Với Vĩnh Phúc, dù tỉnh đã đạt được nhiều thành quả quan trọng trong chống dịch, đã nhiều ngày liên tiếp không để dịch bệnh phát sinh ngoài cộng đồng và từng bước xây chắc địa phương như một “vùng xanh” bền vững, nhưng lúc này, ưu tiên số 1 vẫn dành cho công tác phòng, chống dịch với quan điểm có kiềm chế, đẩy lùi được dịch bệnh thì mới tạo ổn định để phát triển KT-XH. Những nơi đã kiểm soát được dịch thì lập tức ưu tiên cho sản xuất với tiêu chí sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”. Vĩnh Phúc tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua, huy động sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận động các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, góp phần sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh; thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép.

Quán triệt tinh thần thi đua phải gắn liền với thực tiễn cuộc sống, Vĩnh Phúc chủ trương đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm, năng động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ, huy động các nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ người dân tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng; bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Đồng thời, tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế, tạo nguồn lực để tập trung chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống của nhân dân, đặc biệt là người có công, người có hoàn cảnh khó khăn.

Tỉnh cũng chú trọng phát huy sức mạnh toàn dân tham gia chống dịch, thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Chính phủ, đặc biệt trong các tình huống phải thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường “4 tại chỗ” và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho nhân dân.

Đặc biệt, chủ trương xuyên suốt và nhất quán của tỉnh là luôn chủ động, sẵn sàng, tập trung cao độ vào công tác phòng, chống dịch nhưng không xem nhẹ các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ phát triển KT-XH để thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, qua đó tạo sự phát triển ổn định, toàn diện và bền vững cho địa phương.

Bài, ảnh: Quang NamTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: