Kinh Tế

Đảm bảo các chỉ tiêu cam kết, nâng cao chất lượng công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Thứ Ba, 14/09/2021

Nhằm cụ thể hóa việc thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, tháng 1/ 2021, Ban Thường vụ (BTV) các huyện, thành ủy đã ký cam kết với BTV Tỉnh ủy về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị của huyện, thành phố hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm; nhất là khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn... Với quyết tâm chính trị cao nhất, các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp; phấn đấu đảm bảo các chỉ tiêu cam kết, nâng cao chất lượng công việc, từng bước đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN).

CCN làng nghề Minh Phương (huyện Yên Lạc) với tổng diện tích gần 34 ha đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Thế Hùng

Xác định việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương triển khai thực hiện năm 2021 là bước quan trọng nhằm cụ thể hóa việc thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, ngay từ tháng đầu năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã yêu cầu lãnh đạo các huyện, thành phố trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng kế hoạch, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể; phân công các đồng chí cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy trực tiếp chịu trách nhiệm trước BTV Tỉnh ủy về việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2021.

Sự quyết liệt từ chủ trương đến hành động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã khơi dậy được tính sáng tạo, sự chủ động và khí thế quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các địa phương với tinh thần trách nhiệm cao.

Đặc biệt là việc khắc phục những tồn tại, hạn chế; chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, siết chặt công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của MTTQ, Ban dân vận cấp huyện trong vận động nhân dân thực hiện GPMB các dự án trọng điểm phục vụ phát triển KT- XH tại địa phương...

Hỗ trợ, tạo điều kiện cao nhất để các địa phương hoàn thành nhiệm vụ, ngoài cơ chế khen thưởng cho từng lĩnh vực vượt kế hoạch, định mức, BTV Tỉnh ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ thực hiện, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh; đồng thời xem xét, kiên quyết luân chuyển đối với những vị trí không hoàn thành nhiệm vụ.

Tỉnh cũng dành một nguồn kinh phí phù hợp hỗ trợ cho những người trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động và những hộ dân gương mẫu thực hiện chủ trương của tỉnh, quy định của địa phương về công tác BT- GPMB. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan quản lý Nhà nước phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm đất đai, giải ngân vốn đầu tư công…

Một trong những nội dung cam kết mang lại hiệu quả thiết thực nhất cho người dân, DN đó là việc thực hiện có chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Với việc chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp phù hợp, công tác giải quyết TTHC ở các địa phương đã thay đổi rõ nét, nhất là ở cấp huyện, xã.

100% huyện, xã đã thực hiện phần mềm quản lý văn bản điều hành và hầu hết các xã đã tiếp nhận hồ sơ trên phần mềm một cửa. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn của cấp huyện, cấp xã tăng mạnh, trung bình đạt 92%.

BTV Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo sát sao và có những quyết sách kịp thời nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư công và các dự án đầu tư trực tiếp lớn, quan trọng của tỉnh.

Từ việc thay đổi tư duy, phương pháp điều hành, đến giải quyết những khó khăn, vướng mắc với phương châm: “Vướng ở đâu kịp thời xử lý hoặc đề xuất giải quyết ngay ở đó”, “Người khác, địa phương khác, ngành khác làm được thì phải tiếp thu, học hỏi để làm”, “Không làm được và nhận thấy vượt quá năng lực, trình độ của cá nhân, tập thể thì có văn bản báo cáo với Thường trực, BTV Tỉnh ủy xem xét, quyết định để không ảnh hưởng, chậm tiến độ chung”…, những khó khăn lần lượt được tháo gỡ, điểm nghẽn từng bước được khơi thông, nhiều dự án hoàn thành vượt tiến độ và đúng tiến độ, mang lại hiệu quả xã hội cao.

Quyết liệt hơn, BTV Tỉnh ủy giao ban cán sự Đảng UBND tỉnh, BTV các huyện, thành phố lựa chọn các dự án, công trình lớn, quan trọng của tỉnh, địa phương mình có khả năng hoàn thành (như dự án hạ tầng giao thông, điện, nước sạch, xử lý nước thải, rác thải, môi trường, hạ tầng KCN…) tự nhận trách nhiệm, hình thức kỷ luật nếu không thực hiện đúng cam kết…

Cùng với thực hiện các nội dung cam kết với BTV Tỉnh ủy, các huyện, thành phố tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu của địa phương trong năm 2021; tập trung lãnh, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được giao.

Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy được phân công phụ trách, theo dõi từng địa phương có trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, giúp BTV Tỉnh ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các huyện, thành phố để làm một trong những cơ sở đánh giá tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên của các địa phương.

Coi việc thực hiện Đề án tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn là “cẩm nang” hoàn thành những nội dung cam kết.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, cùng tư duy, cách làm mới, sáng tạo, đưa ra giải pháp khắc phục những điểm nghẽn đang tồn tại, BTV các huyện, thành ủy đang tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị của huyện, thành phố hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; đảm bảo các chỉ tiêu cam kết, nâng cao chất lượng công việc, đáp ứng cao nhất yêu cầu phục vụ người dân, DN.

Anh TúTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: