Kinh Tế

Nỗ lực đưa các khu, cụm công nghiệp đi vào hoạt động

Thứ Hai, 13/09/2021

Thực hiện Đề án tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phấn đấu có thêm khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) đi vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN) thứ cấp ổn định sản xuất kinh doanh (SXKD), từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý (BQL) các KCN, Sở Công thương đã chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng chức năng. Đồng thời, tích cực phối hợp với các ngành chức năng, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, nhằm đảm bảo về tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Công ty Cổ phần KEHIN đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Minh Phương, huyện Yên Lạc. Ảnh: Khánh Linh

Nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các KCN, BQL các KCN đã làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn về việc triển khai Kế hoạch lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tham gia ý kiến về Dự thảo Báo cáo đầu kỳ Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gửi Sở KH&ĐT tổng hợp.

Phối hợp với các nhà đầu tư thực hiện thẩm định, trình QHCT 1/500 KCN Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa; báo cáo, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh giải trình với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư KCN Bình Xuyên II - Giai đoạn 2; xin ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh giải trình về chấp thuận chủ trương đầu tư KCN Lập Thạch I, Lập Thạch II;...

Đẩy mạnh công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng (BT - GPMB) để triển khai các KCN, thu hút đầu tư, Ban đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố các chủ đầu tư hạ tầng KCN triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2021 của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các biện pháp đẩy nhanh công tác GPMB phục vụ phát triển KT - XH trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 01/2021 của HĐND tỉnh về việc ban hành một số biện pháp đặc thù để đảm bảo công tác GPMB kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng KCN triển khai thực hiện công tác GPMB tại các KCN.

8 tháng đầu năm 2021, trong các KCN đã bồi thường GPMB thêm được 55 ha, trong đó KCN Bình Xuyên 20 ha, KCN Sơn Lôi 35 ha.

BQL các KCN đã trao đổi, hướng dẫn và đề nghị các chủ dự án hạ tầng các KCN: Sông Lô I, Tam Dương I- khu vực 2, Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa, Khai Quang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng triển khai các KCN để báo cáo cơ quan có thẩm quyền thẩm định. Ngày 3/8/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 35, trong đó cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng rừng của các KCN: Sông Lô I là 5,26 ha rừng sản xuất, Tam Dương I- khu vực 2 là 47,66 ha rừng sản xuất, Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa là 48,03 ha rừng sản xuất, Khai Quang là 4,86 ha rừng sản xuất và 3,76 ha rừng phòng hộ để thực hiện dự án.

Để thu hút các nhà đầu tư thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng các CCN, Sở Công thương đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND ban hành Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 về việc hỗ trợ, đầu tư, phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; đăng tải trên cổng thông tin của sở, Cổng thông tin của tỉnh danh mục các 10 CCN cần thu hút đầu tư.

Trong 8 tháng đầu năm 2021, Sở KH&ĐT đã thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định thành lập, giao chủ đầu tư 3 CCN trên địa bàn tỉnh tại xã Hoàng Lâu, Hợp Thịnh (Tam Dương) và Đình Chu (Lập Thạch); xây dựng xong dự thảo Hồ sơ để chuẩn bị báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh xem xét ban hành cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển CCN giai đoạn 2022 – 2030 theo hướng tiếp tục thực hiện Nghị quyết 50 của HĐND tỉnh. Trong đó, CCN Đình Chu, huyện Lập Thạch với diện tích là 19 ha được giao cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xây dựng Phương Thành làm chủ đầu tư; CCN Hợp Thịnh (Tam Dương) có quy mô gần 47 ha; chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng là Liên danh Công ty Cổ phần giải pháp công nghiệp CNC, Công ty cổ phần thép Trường Biện, Công ty Cổ phần CNC HOLDINGS Việt Nam; CCN Hoàng Lâu (Tam Dương) có quy mô 50 ha, chủ đầu tư xây dựng, kinh doạnh hạ tầng là Công ty TNHH Cụm công nghiệp Hoàng Lâu. Cả 2 dự án CCN này đã được UBND huyện Tam Dương cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện giai đoạn 2021-2030 và đang triển khai lập báo cáo: Nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường; bản đồ thu hồi đất và một số thủ tục khác liên quan đến chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án.

Để tiếp tục hoàn thành mục tiêu đề ra, thời gian tới, BQL các KCN tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch KCN phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế, quy hoạch diện tích cụ thể cho từng KCN đảm bảo hợp lý, phù hợp với quỹ đất của địa phương và khả năng thu hút đầu tư.

Đối với các KCN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, tiếp tục hướng dẫn, giám sát, đánh giá, đôn đốc nhà đầu tư triển khai dự án đảm bảo góp đủ số vốn chủ sở hữu, vốn huy động khác để đủ nguồn lực triển khai thực hiện dự án với tiến độ đầu tư không quá 36 tháng kể từ ngày được giao đất để đưa vào hoạt động.

Đối với 5 KCN chưa lựa chọn được chủ đầu tư, chủ động nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh triển khai thực hiện lựa chọn chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập KCN theo quy định. Sở Công thương tiếp tục rà soát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xây dựng hạ tầng CCN; xây dựng Quy chế phối hợp quản lý CCN trên địa bàn tỉnh để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với CCN.

Lưu NhungTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: