Kinh Tế

Lập Thạch quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng khu đất dịch vụ Đồng Cửa

Thứ Sáu, 10/09/2021

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chấp hành chủ trương chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB); tổ chức gặp gỡ, đối thoại, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của người dân; rà soát, hoàn thiện hồ sơ, quy trình thủ tục để sẵn sàng cưỡng chế thu hồi đất theo quy định…huyện Lập Thạch đang triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng Khu đất dịch vụ Đồng Cửa, xã Bàn Giản trong thời gian sớm nhất.

Cán bộ xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch rà soát hồ sơ các hộ chưa nhận tiền, bàn giao mặt bằng tại dự án Khu đất dịch vụ Đồng Cửa. Ảnh: Thiệu Vũ

Dự án Khu đất dịch vụ Đồng Cửa được UBND tỉnh chấp thuận địa điểm tại Văn bản số 10375, ngày 27/12/2019 và được UBND huyện Lập Thạch giao cho xã Bàn Giản làm chủ đầu tư thực hiện để bàn giao đất dịch vụ cho người dân.

Tổng diện tích quy hoạch của dự án gần 3.100 m2, trong đó, diện tích đã phê duyệt thu hồi đất hơn 2.600 m2 của 17 hộ gia đình. Toàn bộ diện tích trên là đất sản xuất nông nghiệp quỹ I đã được giao cho các hộ gia đình quản lý, sử dụng.

Để đảm bảo tiến độ dự án, ngay sau khi được UBND tỉnh chấp thuận địa điểm, Hội đồng BTGPMB huyện Lập Thạch đã phối hợp với xã Bàn Giản tổ chức tuyên truyền, vận động, thông báo đến người dân về việc thu hồi đất để thực hiện dự án.

Xây dựng, ban hành kế hoạch về việc thu hồi đất, kiểm tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án. Ban hành quyết định thu hồi đất; phê duyệt, công bố công khai phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để triển khai dự án; tổ chức chi trả tiền BTGPMB cho người dân…

Mặc dù đã rất nỗ lực, tuy nhiên việc GPMB phục vụ thi công dự án vẫn không đảm bảo tiến độ đề ra, chỉ có 8/17 hộ nhận tiền BTGPMB với tổng diện tích gần 800 m2, còn lại 9 hộ gia đình, với tổng diện tích hơn 1.800 m2 không nhận tiền bồi thường, không bàn giao đất.

Hội đồng BTGPMB huyện, cùng với xã Bàn Giản đã nhiều lần tuyên truyền, thậm chí đến trực tiếp từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động nhưng các hộ dân vẫn không đồng ý bàn giao mặt bằng.

Huyện Lập Thạch đã ban hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm; đồng thời, ban hành các quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 9 hộ dân có đất thuộc dự án còn lại.

Mới đây nhất, ngày 17/8/2021, Hội đồng BTGPMB huyện Lập Thạch và xã Bàn Giản đã tổ chức đối thoại, tuyên truyền chính sách pháp luật của nhà nước về BTGPMB; giải đáp các kiến nghị, thắc mắc của người dân liên quan đến thu hồi đất phục vụ dự án.

Sau hội nghị, gia đình bà Nguyễn Thị Hũn đang sử dụng 180 m2 đất nông nghiệp thuộc diện phải thu hồi đã nhận thức rõ được vấn đề, đồng ý nhận tiền bàn giao mặt bằng để thi công dự án, tuy nhiên 8 hộ còn lại vẫn không nhận tiền.

Qua tìm hiểu được biết, nguyên nhân chủ yếu các hộ không nhận tiền BTGPMB, không bàn giao đất cho chủ đầu tư triển khai dự án là do các hộ gia đình cho rằng giá bồi thường thấp, đòi hỏi phải thỏa thuận giá bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Cùng với đó, một số hộ còn yêu sách phải được mua từ 1-2 lô đất trong khu vực quy hoạch chi trả đất dịch vụ, nếu không sẽ kiên quyết giữ đất để sản xuất mà không bàn giao cho dự án.

Chủ tịch UBND xã Bàn Giản Nguyễn Văn Thu khẳng định: Việc thu hồi đất phục vụ thực hiện các công trình, dự án tại các địa phương đã được pháp luật quy định rất rõ ràng và chung cho cả nước.

Do vậy, các hộ gia đình có đất phải thu hồi đòi hỏi những yêu cầu trên là yêu sách vô lý, ngoài chính sách pháp luật quy định của nhà nước, cố tình cản trở, gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quá trình phát triển kinh tế của địa phương.

Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với Hội đồng BTGPMB huyện, đồng thời chỉ đạo các hội đoàn thể, thôn dân cư đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước về BTGPMB, bàn giao đất để triển khai dự án, vì lợi ích chung của địa phương.

Cùng với đó, hoàn thiện quy trình, hồ sơ thủ tục, kiến nghị UBND huyện tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để đảm bảo công bằng, tính nghiêm minh của pháp luật và tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch đề ra.

Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: