Kinh Tế

"Thanh lọc" để tạo tiền đề cho kinh tế tập thể phát triển

Thứ Sáu, 10/09/2021

Sau gần 9 năm tổ chức, sắp xếp lại các hợp tác xã (HTX) theo Luật HTX năm 2012, toàn tỉnh vẫn còn hơn 300 HTX ngừng hoạt động, tồn tại hình thức; 45 HTX chưa thực hiện chuyển đổi hoạt động. Sự tồn tại của các HTX này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý nhà nước của cơ quan chức năng và sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể (KTTT). Trước thực trạng đó, đầu tháng 6/2021, tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm việc giải thể, chuyển đổi HTX theo Luật HTX năm 2012. Đây sẽ là một cuộc "thanh lọc", tạo tiền đề cho KTTT của tỉnh phát triển.

Bên cạnh những HTX yếu kém, có nhiều HTX hoạt động hiệu quả, nâng cao thu nhập cho thành viên, người lao động. Ảnh Dương Hà

 

Từ khi thực hiện Luật HTX năm 2012, khu vực KTTT của tỉnh, mà nòng cốt là các HTX đã có sự chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Trong đó, có nhiều HTX hoạt động hiệu quả, trở thành "bà đỡ" cho kinh tế hộ, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT - XH của tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 752 HTX với tổng số hơn 203 nghìn thành viên. Năm 2020, doanh thu bình quân của một HTX đạt hơn 600 triệu đồng, lợi nhuận bình quân đạt gần 200 triệu đồng. Các HTX giúp giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, với thu nhập bình quân đạt từ 5 - 6 triệu đồng/tháng.

Trong tổng số 752 HTX, có hơn 300 HTX ngừng hoạt động, tồn tại hình thức; 45 HTX chưa thực hiện chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012. Việc “khai tử” các HTX này là việc làm cần thiết để tổ chức, sắp xếp lại hoạt động của khu vực KTTT hiệu quả, thực chất hơn.

Vì thế, công tác hướng dẫn các HTX thực hiện chuyển đổi, giải thể theo đúng quy định được các cấp, các ngành, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, quá trình giải thể, thực hiện chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 của các HTX ngừng hoạt động, tồn tại hình thức còn gặp phải một số vướng mắc cần tháo gỡ về xử lý công nợ, tài sản, vốn, cổ phần; thất lạc giấy tờ liên quan...

Trước thực trạng trên, đầu tháng 6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 4250 về việc giải thể, chuyển đổi HTX theo Luật HTX năm 2012 và đăng ký, chuyển đổi, cập nhật dữ liệu HTX trên hệ thống thông tin quốc gia.

Trong đó, tỉnh giao UBND các huyện, thành phố giải quyết dứt điểm việc chuyển đổi HTX và xóa sổ các HTX yếu kém, HTX tồn tại trên danh nghĩa xong trước ngày 15/10/2021.

Để hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi, giải thể HTX, UBND tỉnh giao cho các đơn vị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX tổ chức rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc chuyển đổi của các HTX chưa tổ chức hoạt động theo Luật HTX 2012 và giải thể theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố cũng đang vào cuộc sắp xếp lại hoạt động của các HTX theo Luật HTX năm 2012 và giải thể các HTX ngừng hoạt động, tồn tại hình thức.

Huyện Tam Dương có 46 HTX ngừng hoạt động, chưa giải thể và tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Với quyết tâm giải thể các HTX, huyện Tam Dương đã kiện toàn lại Hội đồng giải thể HTX cấp huyện; chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành rà soát lại các HTX đã ngừng hoạt động và thành lập Hội đồng giải thể cấp xã để giải quyết dứt điểm việc giải thể các HTX ngừng hoạt động.

Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn tích cực hướng dẫn, trợ giúp Hội đồng giải thể HTX các xã, thị trấn thực hiện các bước tiến hành giải thể HTX đảm bảo quy trình và đúng luật.

Với những giải pháp đồng bộ, đến nay, một số HTX ngừng hoạt động trên địa bàn huyện Tam Dương đã đề xuất với chính quyền địa phương để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục giải thể.

Thanh HuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: