Kinh Tế

Bảo đảm an ninh năng lượng: Nền tảng phát triển bền vững

Thứ Sáu, 10/09/2021

Đảm bảo ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững; khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân tham gia công cuộc phát triển năng lượng…, Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Nghị quyết 55) đã mở ra hướng mới cho sự phát triển của ngành năng lượng trên phạm vi cả nước nói chung và địa bàn Vĩnh Phúc nói riêng. Từ đó, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, thông thoáng cho tất cả các ngành kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân.

Hạ tầng lưới điện KCN Thăng Long - Vĩnh Phúc được đầu tư, xây dựng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư ổn định sản xuất. Ảnh: Chu Kiều

 

Năng lượng là ngành thiết yếu đóng góp quan trọng cho sự phát triển KT – XH và cuộc sống của người dân. Để ngành năng lượng phát triển bền vững, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55 đề ra những quan điểm đột phá về phát triển năng lượng quốc gia, dành ưu tiên cao hơn cho việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới và năng lượng sạch; xoá bỏ mọi độc quyền, rào cản bất hợp lý trong sử dụng cơ sở vật chất và dịch vụ hạ tầng năng lượng…

Để đạt được mục tiêu đề ra, Nghị quyết đã đưa ra các giải pháp: Xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, chú trọng những dự án phát điện và các hoạt động bán buôn, bán lẻ điện theo cơ chế thị trường; khuyến khích và hỗ trợ phát triển công nghiệp chế tạo và dịch vụ phục vụ ngành năng lượng; khuyến khích nâng cao tỷ lệ nội địa hoá trong ngành năng lượng…

Từ đó, đảm bảo cung cấp năng lượng đầy đủ, ổn định, có chất lượng cao với giá cả hợp lý cho phát triển KT - XH nhanh và bền vững, bảo đảm QP-AN.

Những năm qua, hạ tầng lưới điện trên địa bàn tỉnh từ cao áp, trung áp, đến lưới điện hạ áp luôn được chú trọng đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển KT – XH. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2016 – 2020 đã đầu tư nâng cấp, xây mới gần 250 công trình, dự án với tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng.

Đặc biệt, tất cả các KCN trên địa bàn tỉnh sau khi đi vào hoạt động đều được cấp điện từ các trạm 110kV. Trong đó, nhiều công trình, dự án lưới điện quan trọng sau khi đi vào hoạt động đã góp phần giúp các DN hoạt động SXKD ổn định như: Dự án đường dây và trạm biến áp 110kV KCN Khai Quang; dự án nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Vĩnh Yên - Phúc Yên…

Ngoài việc đầu tư hệ thống lưới điện đồng bộ, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc còn chú trọng đến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; khuyến khích các DN, tổ chức, cá nhân đầu tư và sử dụng công nghệ, trang thiết bị tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, góp phần thúc đẩy năng suất lao động và đổi mới mô hình tăng trưởng.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của ngành năng lượng. Áp dụng đồng bộ các giải pháp trong quản lý kinh doanh, kỹ thuật, vận hành hệ thống điện để giảm tổn thất lưới điện.

Ông Đỗ Như Hoàn, Trưởng phòng Quản lý Năng lượng – Sở Công thương cho biết: Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị ban hành giúp việc xây dựng cơ chế, chính sách để tạo cơ hội kêu gọi thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm thu hút vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) đầu tư phát triển vào lĩnh vực năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, ưu tiên khuyến khích phát triển hệ thống năng lượng tái tạo như: Điện mặt trời áp mái, trên mặt nước và các dự án sản xuất điện từ chất thải rắn... đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường điện.

Cụ thể hóa Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 154 về triển khai thực hiện chương trình hành động số 91 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị với mục tiêu: Phát triển đồng bộ lưới điện truyền tải, phân phối và cung cấp đủ nhu cầu năng lượng, đáp ứng cho các mục tiêu của Chiến lược phát triển KT – XH 10 năm (2021 – 2030) của tỉnh.

Nâng cao tỉ lệ các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 15% vào năm 2030 và 25% vào năm 2045.

Trong đó, nhu cầu điện năng thương phẩm của Vĩnh Phúc đến năm 2025 đạt 5.282 triệu kWh. Tỷ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng so với kịch bản phát triển bình thường đạt khoảng 7% vào năm 2030 và khoảng 14% vào năm 2045.

Giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng ở mức 15% vào năm 2030, lên mức 20% vào năm 2045.

Từ đó, đáp ứng cung cấp điện kịp thời, an toàn, ổn định, phục vụ các DN trong KCN, CCN, các phụ tải quan trọng cho phát triển KT – XH, AN-QP của tỉnh và phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan rà soát, bổ sung xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển năng lượng theo hướng bền vững, đảm bảo khả thi, đồng bộ.

Phát triển nguồn cung năng lượng sơ cấp theo hướng đa dạng hóa, bảo đảm tính hiệu quả và bền vững, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH.

Tranh thủ các nguồn vốn, xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp, phát triển mới lưới điện cao thế, trung thế, hạ thế phù hợp quy hoạch và thực tiễn nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, giảm tổn thất điện năng trong truyền tải và phân phối điện…

Bảo AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: