Kinh Tế

Tam Đảo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Sáu, 10/09/2021

Năm 2021, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trên địa bàn huyện Tam Đảo là hơn 285 tỷ đồng. Mặc dù có nhiều nỗ lực song đến ngày 15/8/2021, huyện mới giải ngân được gần 41% kế hoạch vốn. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, từ nay đến cuối năm, huyện đã và đang đề ra nhiều giải pháp thiết thực, góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển KT - XH trên địa bàn.

Nhiều công trình, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đảo làm chủ đầu tư đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ ( Trong ảnh: Công trình nhà lớp học bộ môn 3 tầng của Trường tiểu học Đại Đình II). Ảnh: Hải Bình

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Đức Tuấn, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tam Đảo cho biết: Trong 8 tháng đầu năm, phòng đã tích cực tham mưu UBND huyện chỉ đạo các đơn vị tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với các dự đầu tư công mới năm 2021.

Đến nay, một số dự án đã hoàn thiện các thủ tục phê duyệt kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định, một số dự án đã triển khai thi công. Tổng nguồn vốn đã giải ngân đến ngày 15/8/2021 trên địa bàn huyện là gần 116 tỷ đồng, đạt gần 41% kế hoạch vốn giao.

Lý giải về nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện chậm, ông Tuấn cho biết: Do năm 2021 là năm đầu kỳ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 nên một số dự án khởi công mới trong năm 2021 phải thực hiện thủ tục bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đủ điều kiện triển khai.

Trong khi thời gian thực hiện bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kéo dài, không kịp thời giải ngân số vốn kế hoạch đầu tư công đã giao trong năm.

Từ đầu năm đến nay, giá cả các loại vật liệu xây dựng chính như xi măng, sắt thép có sự biến động lớn (tăng trung bình 12,5%, có thời điểm trong quý II/2021 tăng 25% so với thời điểm cuối năm 2020 và tháng 1, tháng 2/2021) gây nhiều khó khăn cho các nhà thầu thi công trong việc đảm bảo tiến độ thi công các dự án, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm.

Cùng với đó, công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng (BT - GPMB) một số dự án còn gặp nhiều khó khăn do người dân không phối hợp, chấp thuận đơn giá bồi thường hoặc khó xác định nguồn gốc đất đai. Quá trình thực hiện dự án vượt quá thẩm quyền quyết định của huyện phải đề xuất cơ chế từ tỉnh...

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đề ra trong năm, thời gian tới, UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các Ban Quản lý dự án, UBND các xã, thị trấn và các chủ đầu tư phải xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển KT - XH năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid -19; lấy kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi.

Xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian thực hiện các phần công việc, dự kiến kết quả thực hiện và giải ngân nguồn vốn của của từng dự án theo từng tháng, quý để làm căn cứ kiểm điểm, phấn đấu đến 30/9/2021 giải ngân đạt trên 60% kế hoạch vốn (riêng giải ngân vốn kéo dài đạt trên 70% kế hoạch vốn).

Khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đã có quyết định nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư để đủ điều kiện đề xuất UBND tỉnh phân khai vốn và thực hiện giải ngân theo quy định.

Xử lý nghiêm các chủ đầu tư, chủ dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý các dự án chậm tiến độ. Trọng tâm là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác BT - GPMB để đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án.

Đồng thời, hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh; tăng cường công tác quy hoạch, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong đầu tư xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư - xây dựng trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Lưu NhungTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: