Kinh Tế

Thu hút dự án đầu tư cung cấp nước sạch nông thôn

Thứ Năm, 09/09/2021

Với mục tiêu cung cấp ổn định, đầy đủ nước sạch đảm bảo chất lượng cho người dân khu vực nông thôn, thời gian qua, tỉnh đã huy động mọi nguồn lực, ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, xây dựng quản lý và khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn. Nhờ đó, năm 2020, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn 02/BYT là 61,5%, tăng gần 1% so với cùng kỳ năm trước.

Công trình cấp nước tập trung liên xã 12 xã huyện Vĩnh Tường được đưa vào vận hành, khai thác hiệu quả góp phần hoàn thành mục tiêu chương trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. Ảnh: Nguyễn Lượng

Thực hiện Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng vay vốn Ngân hàng Thế giới, giai đoạn 2013-2018, Trung tâm NS&VSMT nông thôn (Sở NN&PTNN) được UBND tỉnh, Sở NN&PTNT giao triển khai thực hiện 5 dự án công trình cấp nước tập trung cho 20 xã thuộc 3 huyện: Lập Thạch, Yên Lạc và Vĩnh Tường.

Trong đó, công trình cấp nước tập trung liên xã Thái Hòa - Hoa Sơn có công suất thiết kế 2.500 m3/ngày đêm; công trình cấp nước tập trung liên xã Tứ Trưng - Ngũ Kiên công suất thiết kế 2.530 m3/ngày đêm; công trình cấp nước tập trung liên xã Đại Tự - Phú Đa công suất thiết kế 2.400 m3/ngày đêm; công trình cấp nước tập trung liên xã Hồng Phương - Liên Châu công suất thiết kế 2.000 m3/ngày đêm và công trình cấp nước tập trung liên xã 12 xã huyện Vĩnh Tường công suất thiết kế 8.000 m3/ngày.

Ông Đỗ Huy Sự, Giám đốc Trung tâm NS& VSMT nông thôn tỉnh cho biết: Để đảm bảo vận hành, khai thác hiệu quả các công trình, dự án nước sạch trên địa bàn tỉnh, Trung tâm đã tuyển dụng và đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, thành thạo công nghệ; thường xuyên thực hiện lấy mẫu, phân tích, kiểm tra chất lượng nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và cộng đồng về vai trò, tầm quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe, phát triển KT-XH.

Từ đó, góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng nước sạch, hoàn thành mục tiêu chương trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, xây dựng Nông thôn mới của tỉnh. Hiện, 5 công trình đang cấp nước cho gần 18 nghìn hộ dân. Một số công trình có số hộ sử dụng nước đạt trên 80% số hộ đấu nối.

Ngoài 5 công trình cấp nước tập trung cho 20 xã theo Chương trình Nước sạch và VSMT nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh Đồng bằng sông Hồng vay vốn Ngân hàng Thế giới, giai đoạn 2010-2020, Trung tâm cũng được giao thực hiện đầu tư xây dựng mới 3 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch & VSMT nông thôn.

Cải tạo 2 công trình phục vụ cấp nước cho nhân dân 24 xã, thị trấn thuộc 3 huyện: Vĩnh Tường, Yên Lạc và Lập Thạch; hỗ trợ lắp đặt trên 1.800 thiết bị lọc nước cho các hộ nghèo, gia đình chính sách.

Tỷ lệ hộ dân đấu nối sử dụng nước tại các công trình cấp nước tập trung do Trung tâm Nước sạch & VSMT nông thôn quản lý hiện đạt khoảng 60%.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã đầu tư xây dựng được 48 công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn; trong đó, có 5 công trình quy mô liên xã, 9 công trình quy mô toàn xã và 34 công trình có quy mô thôn, bản.

Tuy nhiên, do nguồn lực có hạn nên việc bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình cấp nước tập trung nông thôn của tỉnh còn hạn chế. Trong khi đó, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chỉ quan tâm tới các dự án xã hội hóa tại các khu vực dân cư sống tập trung, gần khu, cụm công nghiệp; chưa tham gia đầu tư vào vùng trung du, miền núi...

Để khuyến khích, thu hút mạnh mẽ, đông đảo các thành phần kinh tế tham gia đầu tư dự án cung cấp nước sạch cho vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo sự cân bằng về số công trình, số xã và tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch giữa các xã miền núi so với các xã đồng bằng, hoàn thành mục tiêu tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn 02/BYT đạt 70% trong giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 29/2021 về quy định thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư dự án cung cấp nước sạch và hỗ trợ giá nước sạch cho vùng nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 19/2020 của HĐND tỉnh.

Theo đó, các doanh nghiệp có dự án cung cấp nước sạch cho các xã, thị trấn thuộc khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi được hỗ trợ 5,5 triệu đồng/m3/ngày đêm công suất cho dự án xây mới hoặc 3,5 triệu đồng/m3/ngày đêm công suất cho dự án nâng cấp cải tạo nhà máy sản xuất nước sạch; hỗ trợ tối đa 70% chi phí đường ống chính dẫn đến các khu vực dân cư có từ 5 hộ trở lên.

Đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư nước sạch tại vùng nông thôn không phải vùng dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 02/2021 của UBND tỉnh ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.

Phùng HảiTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: