Kinh Tế

62 doanh nghiệp tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm trên phầm mềm Atalink

Thứ Hai, 06/09/2021

Thời gian qua, UBND Vĩnh Tường đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thực hiện đôn đốc, tuyên truyền, giúp đỡ các cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD), doanh nghiệp (DN) trên địa bàn nghiêm túc triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid - 19 trên hệ thống phần mềm Atalink tại địa chỉ website: https://vinhphuc.atalink.com.

Phần mềm Atalink sẽ hỗ trợ kiểm soát hiện trạng phòng, chống Covid - 19, góp phần rút ngắn 95% thời gian triển khai và tổng hợp báo cáo từ DN. Qua đó, nhanh chóng xác định và khoanh vùng các DN có nguy cơ lây nhiễm cao.

Đến ngày 26/8/2021, toàn huyện có 62 DN tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm. Trong đó có 20 DN được đánh giá rất ít nguy cơ lây nhiễm; 38 DN, cơ sở SXKD được đánh giá nguy cơ lây nhiễm thấp; 4 DN, cơ sở SXKD được đánh giá nguy cơ lây nhiễm trung bình; trên địa bàn không tồn tại DN, cơ sở SXKD có nguy cơ lây nhiễm rất cao và rất cao.

Thời gian tới, UBND huyện Vĩnh Tường tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tuyên truyền, khuyến khích các DN, cơ sở sản xuất trên địa bàn đẩy mạnh triển khai khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid - 19 trên hệ thống phần mềm Atalink.

Vận động DN, cơ sở SXKD xét nghiệm sàng lọc Covid - 19 cho 100% người lao động; kiểm soát người ra vào hằng ngày, thực hiện nghiêm việc giám sát chặt chẽ lịch trình đi lại, làm việc của đội ngũ lãnh đạo, quản lý DN, các chương trình làm việc với các đối tác, bảo đảm thực hiện nghiêm quy định y tế.

Bảo AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: