Kinh Tế

Thực hành tiết kiệm vốn đầu tư công ngay từ khi có chủ trương

Thứ Hai, 06/09/2021

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, hằng năm, Vĩnh Phúc luôn dành nguồn vốn kế hoạch đầu tư công để đầu tư cơ sở hạ tầng, hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp phát triển; đồng thời kiểm soát chặt chẽ, phân định rõ trách nhiệm trong việc giao vốn; thực hành tiết kiệm trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư ngay từ chủ trương đầu tư, góp phần tăng cường nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế của tỉnh.

Dự án đường trục Bắc Nam đô thị Vĩnh Phúc, đoạn từ quốc lộ 2A tránh thành phố Vĩnh Yên đến đường vành 3 được lập, thẩm định chủ trương đầu tư đảm bảo chặt chẽ đúng quy trình

 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (TK, CLP) trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công được tỉnh xác định là một trong những nội dung nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể của UBND tỉnh về thực hành TK, CLP năm 2021.

Theo đó, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, nhất là Nghị quyết số 01/2021 của Chính phủ về "Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021"; ưu tiên tập trung vốn cho đầu tư các dự án, lĩnh vực trọng điểm, then chốt, có tác động lan tỏa với nền kinh tế; thực hành tiết kiệm trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công ngay từ chủ trương đầu tư đối với các dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công.

Đồng thời, các dự án đầu tư được lập, thẩm định chủ trương đầu tư và dự án đầu tư được kiểm soát chặt chẽ về hiệu quả đầu tư, đặc biệt là xác định rõ nguồn vốn trước khi quyết định chủ trương đầu tư.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã thẩm định 96 chủ trương đầu tư, 258 dự án đầu tư; thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán 25 công trình, hạng mục. 100% kế hoạch đấu thầu được thẩm định đúng thời hạn hoặc xong trước thời gian quy định.

Hình thức lựa chọn nhà thầu được cơ quan thẩm định áp dụng đúng các tiêu chí, điều kiện theo quy định. Quá trình thẩm định, thẩm tra, đã phát hiện và kịp thời chấn chỉnh chủ đầu tư khắc phục các sai sót, thực hiện đúng quy trình thủ tục về quản lý xây dựng, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước gần 140 tỷ đồng.

Với chức năng thẩm định các dự án đầu tư công, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng dân dụng, khu đô thị, khu nhà ở, hạ tầng kỹ thuật và đường bộ trong đô thị theo phân cấp của UBND tỉnh, để nâng cao chất lượng thẩm định dự án, thiết kế xây dựng nhằm tiết kiệm ngân sách nhà nước, Sở Xây dựng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, các chủ đầu tư, các BQL dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; yêu cầu công chức làm nhiệm vụ thẩm định, các phòng chuyên môn bám sát và thực hiện đúng chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng hiện hành của Nhà nước trong quá trình thẩm định dự án, thiết kế công trình xây dựng.

Để phương án kinh tế - kỹ thuật đề xuất trong hồ sơ đảm bảo khả thi và đáp ứng được các tiêu chí an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, trong quá trình thẩm định, Sở Xây dựng xin ý kiến thẩm định của các ngành, các cấp và các tổ chức liên quan với các nội dung: Quản lý ngành, quy hoạch, nguồn vốn, phòng chống cháy, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng và kết nối hạ tầng kỹ thuật…; từ đó phân tích, đánh giá hồ sơ trình, phương án kinh tế kỹ thuật, đề xuất và lựa chọn phương án tối ưu nhất.

Giai đoạn năm 2016 - 2020, Sở Xây dựng đã thẩm định dự án đầu tư xây dựng 13.368 tỷ đồng của 227 dự án, giá trị cắt giảm 1.126 tỷ đồng; thẩm định thiết kế dự toán xây dựng 15.807 tỷ đồng của 1.339 công trình, giá trị cắt giảm 1498 tỷ đồng.

Riêng 6 tháng đầu năm 2021, tổ chức thẩm định 35 dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước, tổng giá trị gần 1.370 tỷ đồng; 16 báo cáo kinh tế - kỹ thuật, tổng giá trị gần 96 tỷ đồng; 11 hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công- dự toán, tổng giá trị hơn 555 tỷ đồng.

Sau thẩm định, tổng mức đầu tư các công trình, thiết kế dự án được cắt giảm, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng. Điển hình: Thẩm định dự án Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đồng Rau Xanh Cổng Đình, xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên, giá trị công trình hơn 43 tỷ đồng; giá trị thẩm định còn hơn 35 tỷ đồng, cắt giảm chi phí bất hợp lý 7,6 tỷ đồng (giảm 17,8%).

Để quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, tiết kiệm ngay từ chủ trương đầu tư, thời gian tới, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án có quyết định nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư đảm bảo đủ điều kiện phân khai vốn, thực hiện giải ngân theo quy định.

Quản lý việc sử dụng vốn đầu tư công đối với từng nguồn vốn, bảo đảm đầu tư tập trung, đồng bộ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả và khả năng cân đối nguồn lực, không để thất thoát, lãng phí; tập trung vốn để hoàn thành các công trình trọng điểm, các công trình hoàn thành quyết toán và xây dựng xong; đối với các dự án mới chỉ tập trung những công trình thực sự cần thiết, cấp bách phải đầu tư khi đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án; hạn chế các nội dung phát sinh dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế, thi công, hạn chế tối đa tình trạng điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án.

Khuyến khích, tạo điều kiện cho các giải pháp thiết kế, thi công áp dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng và hạn chế khí thải, góp phần phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Bài, ảnh: Mai LiênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: